งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ
บอแรกซ์ มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Na2B4O7.10H2O) ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ ชื่อเรียกกันทั่วไป น้ำประสานทอง เพ่งแซ ผงกรอบ

2 ใช้ในอุตสาหกรรม กระดาษ ภาชนะเคลือบ เครื่องแก้ว เครื่องสำอาง ลูกเหม็น

3 คุณสมบัติ ในการทำให้เกิดลักษณะกรอบ หยุ่น จึงทำให้มีผู้ผลิตอาหารบางคน นำบอแรกซ์ไปผสมในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ทับทิมกรอบ ลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก ผลไม้ดอง ฯลฯ เพื่อให้อาหารนั้นมีลักษณะกรอบ น่ารับประทาน

4 เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหาร ที่มีส่วนผสมของบอแรกซ์เข้าไป
สะสมในร่างกายจนถึงปริมาณหนึ่ง เกิดอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลง

5 ผู้ใหญ่ รับเข้าไป 15 กรัม ตายได้
อันตราย เป็นพิษต่อเซลล์ เพราะสามารถรวมตัวกับ สารชีวโมเลกุล โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ไกลโคโปรตีน ไกลโคลิปิด ซึ่งอยู่บนผิวเซลล์ ทั่วไปได้ มักสะสมในเนื้อเยื่อของกรวยไต และทำให้เกิดไตอักเสบได้ เด็ก รับเข้าไป 5 กรัม ผู้ใหญ่ รับเข้าไป 15 กรัม ตายได้

6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536)
กำหนดให้บอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กำหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องมีข้อความ “บอแรกซ์อันตรายห้ามใช้ในอาหาร”

7 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ชุดทดสอบบอแรกซ์ จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้ 50 ตัวอย่าง ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

8 หั่นตัวอย่างเป็นชิ้นเล็ก ๆ
วิธีการทดสอบ หั่นตัวอย่างเป็นชิ้นเล็ก ๆ

9 ตักตัวอย่าง 1 ช้อนใส่ในถ้วยยา

10 เติมน้ำยาบอแรกซ์ 1 จนชุ่ม กวนให้เข้ากัน

11 จุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียก

12 วางกระดาษขมิ้นบนแผ่นกระจกหรือจานกระเบื้อง
ตากแดดนาน 10 นาที อ่านผล ไม่พบ พบ

13 น้ำยาทดสอบบอแรกซ์ 1 มีสภาพเป็นกรด
ข้อควรระวัง น้ำยาทดสอบบอแรกซ์ 1 มีสภาพเป็นกรด หากหกเปื้อนมือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาด อย่าวางชุดทดสอบไว้ไกล้มือเด็ก

14 การเก็บรักษาชุดทดสอบ
เก็บที่อุณหภูมิห้อง อายุการใช้งาน 2 ปี


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี ละลายได้ดีในน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google