งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกินผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกินผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกินผลไม้
การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกินผลไม้ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวทีปฐมนิเทศพี่เลี้ยง ชุดโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – น. ณ ห้องอบรม 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร

2 Good Health Starts Here

3 หลัก ๕ ประการสู่อาหารปลอดภัย
FIVE KEYS FOR SAFER FOOD >>>>>>>>>> การรักษาความสะอาด แยกอาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่ให้ปนกับอาหารสด ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงที่ ๗๐ องศาเซลเซียส เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้น้ำและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร รวมถึงภาชนะใส่อาหาร

4 กินผักอย่างไรให้ปลอดภัย
ปลูกเอง ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เลือกซื้อผักอินทรีย์ หรือปลอดภัย ที่เชื่อถือได้ ล้างผักให้สะอาด ทุกใบ ทั้งดิน ไข่พยาธิ ล้างผักแบบลดสารเคมี

5 วิธีล้างผักให้สะอาดทำได้อย่างไร
?

6 วิธีล้างผักให้สะอาด ลดสารพิษในผักผลไม้
วิธีการ แช่นาน ขั้นต่อไป ลดปริมาณสารพิษ ลอกหรือปอกเปลือก แช่น้ำสะอาด 5-10 นาที ล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง 27-72 ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก 2 นาที 25-39 แช่น้ำปูนใส 10 นาที ล้างด้วยน้ำสะอาด 34-52 การใช้ความร้อน 48-50 ด่างทับทิม เกล็ด ผสมน้ำ 4 ลิตร 35-43 แช่น้ำซาวข้าว 29-38 น้ำส้มสายชูหรือเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร ใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร 27-38

7 การประเมินความสำเร็จของโครงการ
ปริมาณที่เด็กกินจริง ต่อมื้อ ต่อวัน ชนิด และคุณค่าของผัก ความสะอาดและความปลอดภัย --รู้ได้อย่างไร ??


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โครงการเท่ห์กินผักน่ารักกินผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google