งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์
น้ำมันทอดซ้ำ รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

2 น้ำมันทอดซ้ำ ผู้ผลิต (คนทอด) ผู้บริโภค (คนกิน)
ผู้ผลิต (คนทอด) ผู้บริโภค (คนกิน) น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ ชนิดของน้ำมัน ปริมาณอาหารที่ทอด ปริมาณน้ำมันที่ใช้ อุณหภูมิของน้ำมัน ระยะเวลาที่ทอด ปริมาณน้ำในอาหารที่นำมาทอด

3 อัตราส่วนของน้ำมันกับอาหาร น้ำมันมาก อาหารน้อย

4 อัตราส่วนของน้ำมันกับอาหารที่เหมาะสม

5 อุณหภูมิของน้ำมัน

6 อาหารที่มีน้ำมาก ทำให้น้ำมันเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และออกซิเดชันได้ง่าย

7 อุณหภูมิทอดที่เหมาะสม ทำให้ได้อาหารทอดมีสีไม่คล้ำ

8 น้ำมันที่ใช้แล้วนำไปผลิตไบโอดีเซล

9 ลักษณะของน้ำมันที่ใช้แล้วหรือผ่านการทอดซ้ำ
1. สีคล้ำลง 2. มีความข้นหนืดมากขึ้น 3. เกิดฟองมาก 4. เกิดควันได้ง่าย 5. เป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพ 6. มีสารประกอบโพลาร์ที่เป็นพิษ

10 สารประกอบที่พบในน้ำมันทอดซ้ำ
กรดไขมันอิสระ สารอีพอกไซด์ สารออกไซด์และเพอร์ออกไซด์ อนุมูลอิสระ สารมอโนเมอร์และไดเมอร์ สารพอลิเมอร์และสารโพลาร์

11 ความเป็นพิษของน้ำมันทอดซ้ำ
ทำให้เกิดโรคหัวใจ ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ปอด ตับ กระเพาะปัสสาวะ

12 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่ตับ

13 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่ปอด

14 ลักษณะการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ
เป็นมะเร็ง คนปกติ

15 ลักษณะการเกิดโรคไขมันในหลอดเลือด
ปกติ มีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือด มีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือด ปกติ


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ รัตนาปนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google