งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารชีวโมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารชีวโมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารชีวโมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์

2 สารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

3 โปรตีน เป็นสารประกอบที่พบมากใน.....................
ประกอบด้วยธาตุหลักๆ 4 ชนิดคือ C H O N หน่วยย่อยๆของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (amino acid) สารละลายที่ใช้ทดสอบโปรตีนคือ สารละลายไบยูเร็ต NaOH + CuSO4

4 คุณสมบัติของโปรตีน โปรตีนเมื่อละลายน้ำจะได้คอลลอยด์
หน่วยย่อยๆของโปรตีน(กรดอะมิโน) จะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์

5 การสูญสียสภาพของโปรตีน
การดัดผม เป็นการสูญเสียสภาพโดยสารเคมี การหนีบผม เป็นการสูญเสียสภาพโดยความร้อน

6 การสูญสียสภาพของโปรตีน
สารกัมมันตภาพรังสี

7 การสูญสียสภาพของโปรตีน
สารละลายกรด-เบส กรด+เบส เกลือ+น้ำ เรียกว่า ปฏิกิริยาการสะเทิน

8 การสูญสียสภาพของโปรตีน
รังสีอัลตราไวโอเล็ต

9 เอนไซม์ 1. จับกันแบบ lock&key

10 เอนไซม์ 2. ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งอย่างเดียว

11 เอนไซม์ 3. ทำงานได้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

12 ไขมัน ไขมันจากพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง
แบ่งออกเป็น ไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู ไขมันวัว ชีส

13 ไขมัน เอสเทอร์ (ester) ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ชนิดคือ C H O

14 ไขมัน สมการการเกิดไขมัน

15 ไขมัน ประเภทของกรดไขมัน

16 คุณสมบัติของไขมัน ไม่ละลายน้ำ ทำปฏิกิริยากับธาตุหมู่ 7 ได้
ทำปฏิกิริยากับธาตุ H ได้เนยเทียม

17 ไขมัน 4. เกิดกลิ่นเหม็นหืน

18 ไขมัน 5. ทำปฏิกิริยากับเบสได้สบู่

19 emulsion

20 emulsion ไข่แดง ทำหน้าที่เป็นตัวประสาร(emulsifier)
คือ ทำให้สารที่แยกชั้นกันอยู่ สามารถรวมตัวกันอยู่ในรูปของ อิมัลชั่น

21 คาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบที่พบมากใน.....
ประกอบด้วยธาตุหลัก 3 ชนิดคือ C H O คาร์โบไฮเดรตสามารถจำแนกตามจำนวนโมเลกุลของน้ำตาลที่ เชื่อมโยงกันได้เป็น 3 กลุ่มคือ มอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์

22 คาร์โบไฮเดรต มอนอแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว มีลักษณะเป็นโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 3-8 อะตอมสามารถละลายน้ำได้ดีและมีรสหวาน เป็นน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด ไม่สามารถถูกย่อยให้เล็กลงกว่านี้ได้ ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ตัวอย่างเช่น กาแลกโทส ฟรักโทส และกลูโคส

23 การทดสอบ การทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ใช้สารละลายเบเนดิกต์ (CuSO4)
วิธีทดสอบ ทำได้โดยนำสารละลายที่ต้องการทดสอบมาเติมสารละลายเบเนดิกต์ แล้วนำไปต้มประมาณ 3 นาที หากเป็นน้ำตาลโมเลกกุลเดียว จะทำปฏิกิริยากับสารละลาย เบเนดิกต์ให้ตะกอนสีแดงอิฐ

24 คาร์โบไฮเดรต ไดแซ็กคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ เป็นน้ำตาลที่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สองโมเลกุลมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี แต่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ทันที ต้องย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อน เช่น น้ำตาลซูโครส(กลูโคส+ฟรุกโทส) น้ำตาลมอลโทส(กลูโคส+กลูโคส) น้ำตาลแลกโทส (กาแลกโทส+กลูโคส)

25 คาร์โบไฮเดรต น้ำตาลซูโครส เป็นน้ำตาลที่นิยมใช้ในการผลิตไวน์ โดยเมื่อนำน้ำผลไม้และน้ำตาลซูโครสมาหมักด้วยยีสต์ จะทำให้เกิดการย่อยสลายเป็นน้ำตาลกลูโคสและฟรักโทส ก่อนผ่านกระบวนการหมัก กลายเป็นเอธิลแอลกอฮอลล์

26 คาร์โบไฮเดรต พอลิแซ็กคาไรด์ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุล ไม่มีรสหวาน ละลายน้ำยากหรือไม่ละลายน้ำเลย แบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน และเซลลูโลส


ดาวน์โหลด ppt สารชีวโมเลกุล คริษฐา เสมานิตย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google