งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การแยกสาร สาร วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม การใช้แท่งแม่เหล็ก สารละลาย สารบริสุทธิ์ การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก สารประกอบ ธาตุ การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

2 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การแยกสารเนื้อผสม สารเนื้อผสม คือ สารที่มีสมบัติไม่เหมือนกันทุกส่วน เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเนื้อสารมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ขนมจีนผสมน้ำยา , พริกน้ำปลา ฯลฯ วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่งแม่เหล็ก ซึ่งมีวิธีการแยกมากมายขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของของผสม ความประหยัด ความสะดวกเป็นเกณฑ์ การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

3 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การกรอง ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เกิดจากของแข็งผสมอยู่กับของเหลวและของแข็งไม่ละลายในของเหลว สิ่งที่กรองได้คือ ของเหลว สิ่งที่ติดอยู่บนกระดาษกรองคือของแข็ง วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แท่งแม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

4 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การใช้แม่เหล็กดูด ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่มีสารที่มีแม่เหล็กดูดได้ผสมปนอยู่ เช่น เหล็กผสมกับผงกำมะถัน แยกผงตะไบเหล็กออกมาได้โดยใช้แม่เหล็กดูดออกจากสารผสม วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

5 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การระเหิด         การระเหิด คือ ปรากฏการณ์ที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าซหรือไอโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อน ใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกัน ของแข็งที่มีสมบัติในการระเหิด ได้แก่ ลูกเหม็น พิมเสน การบูร น้ำแข็งแห้ง การบูรกับเกลือแกง         เช่น เมื่อให้ความร้อนการบูรจะกลายเป็นไอแยกออกจากเกลือแกง ดักไอของการบูรด้วยภาชนะที่เย็นจะได้การบูรเป็นของแข็งแยกออกมาหรือ ถ้าเราใส่ลูกเหม็นในตู้เสื้อผ้าไว้สักระยะหนึ่ง ลูกเหม็นจะมีขนาดเล็กลงเพราะลูกเหม็นเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอทำให้มีกลิ่นเหม็นไล่แมลง          วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

6 การใช้มือหยิบ,เขี่ยออก วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
         การใช้มือหยิบหรือเขี่ยออก   ใช้แยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมที่มีเนื้อสารขนาดใหญ่แตกต่างกันมาก  มีสีต่างกันชัดเจน  และมีปริมาณไม่มากนัก  จึงสามารถเขี่ยออกหรือหยิบออกจากกันได้ง่าย เช่น การแยกข้าวเปลือกหรือแกลบออกจากข้าวสาร  การแยกพริกออกจากเกลือ             วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แม่เหล็ก พี่ช่วยหยิบนะจ๊ะ การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

7 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
การใช้กรวยแยก        การใช้กรวยแยก ใช้แยกสารที่เป็นของเหลวและแยกคนละชั้น หรือมีขั้วต่างกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน จะแยกชั้นกันอยู่ เพราะน้ำมีขั้วแต่น้ำมันไม่มีขั้ว ซึ่งกรวยแยกจะมีลักษณะเป็นกรวยให้เราใส่ของเหลวลงไป ของเหลวนั้นจะแยกชั้นกันอยู่ จากนั้นให้เราไขก็อกของเหลวส่วนล่างก็จะไหลออกมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเห็นว่าของเหลวส่วนล่างใกล้หมดแล้วเราก็ค่อยๆไขก็อกปิด แล้วก็เปลี่ยนบีกเกอร์เพื่อมารองรับสารละลายส่วนบนที่เหลืออยู่ต่อไป          วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

8 วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก
แบบทดสอบ 1. การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมอาจใช้วิธีง่ายๆ คือ ก. การเขี่ย ข. การใช้แม่เหล็ก ค. การระเหยแห้ง ง. การกรอง 2. การทำนาเกลืออาศัยหลักการใด ก. การตกผลึก ข.การละลาย ค. การระเหยแห้ง ง. การระเหิด 3. ถ้าการบูรผสมกับเกลือแกงจะมีวิธีใดแยกสารทั้งสองออกจากกัน ก. การกรอง ข. การใช้แม่เหล็ก ค. การระเหิด ง. การหยิบหรือเขี่ยออก 4. สารใดที่มีคุณสมบัติในการระเหิด ก. น้ำหอม ข. ลูกเหม็น ค. พิมเสน ง.สเปรย์ดับกลิ่น 5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการแยกสารเนื้อผสม ก. การกลั่น ข. การกรอง ค. การระเหิด ง. การตกตะกอน          วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การกรอง การใช้แม่เหล็ก การระเหิด การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก ลองดูซิ...ถูกกี่ข้อ การใช้กรวยแยก แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt วิธีสารแยกสารเนื้อผสม การใช้มือหยิบออก,เขี่ยออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google