งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการในบ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการในบ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการในบ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 ขอบเขตเนื้อหา การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตู้อาหารและตู้เย็น การจัดห้องครัว

3 การจัดโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นงานที่นักเรียน สามารถปฏิบัติได้

4 การจัดโต๊ะอาหาร

5 แผนผังมโนมติ

6 การจัดตู้อาหารและตู้เย็น
ตู้อาหารเป็นที่สำหรับเก็บรักษาอาหาร เช่น อาหารแห้งหรือเครื่องปรุง อาหารที่ประกอบเสร็จแล้ว และ ภาชนะสำหรับใช้รับประทานอาหาร ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับแช่อาหารและเก็บรักษาอาหารให้สดใหม่อยู่เสมอ การจัดตู้เย็นเป็นการจัดวางสิ่งของและอาหารต่างๆ ในตู้เย็นแยกเป็นประเภทเพื่อสะดวกในการหยิบใช้

7 การจัดตู้อาหารและตู้เย็น

8 แผนผังมโนมติ

9 การจัดการห้องครัว ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดเตรียมอาหารประกอบอาหาร ทำความสะอาดภาชนะสำหรับใส่อาหาร และเก็บรักษาอาหาร ดังนั้นจึงควรรักษาความสะอาดและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

10 การจัดการห้องครัว

11 แผนผังมโนมติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการในบ้าน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google