งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่คุณภาพ กาญจนา เงารังษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่คุณภาพ กาญจนา เงารังษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่คุณภาพ กาญจนา เงารังษี

2 กระบวน การ Process

3

4 Jeffney Sonnenfeld

5 การ เปลี่ยนแปลง ของโลก เทคโนโลยี ชั้นสูง องค์ประกอบ ศตวรรษที่ 21 บรรยากาศ แวดล้อม เพื่อนร่วมงาน นโยบายองค์กร

6

7

8

9

10

11  Living in a suitable region  บรรยากาศการทำงาน  สถานที่ทำงาน  โต๊ะทำงาน

12  Associate with good people  ที่ปรึกษา (mentor)  คู่ครอง (spouse)  เพื่อนร่วมงาน (peer)

13  Setting oneseft in the right way  ความคิดบวก (Positive thinking)  ทักษะการสื่อสาร (Communicative skill)  การทำงานเชิงรุก (Proactiveness) การเตรียมความพร้อม การแก้ปัญหา นำเสนอผลกระทบ

14  Preparing oneself with good background  เล่าเรียนศึกษามาก (Great learning) รู้รอบ  มีทักษะศิลปวิทยา (Skill)  ฝีมือ / นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ชีวิตและการทำงาน

15  มีระเบียบวินัยดี (Highly trained discipleine)  เป็นผู้นำด้านความคิด และการแสดงออก  รับผิดชอบ  ไม่เกี่ยงงาน  ล้มแล้วลุก

16  มีปิยะวาจา (Pleasant Speech)  แสดงความไว้ใจ (Trust)  ให้กำลังใจ  สร้างขวัญในการทำงาน  ปลอบใจ

17 Albert Einstein

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่คุณภาพ กาญจนา เงารังษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google