งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป
อบรม Robot 35 in 1 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป

2 จัดจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป
ห้างหุ่นส่วนสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง ผู้ผลิตสินค้าชุดคิทและหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จัดจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป

3 ชุดคิท(ชุดทดลองด้านอิเล็กทรอนิกส์)
คู่มือชุดคิท จะประกอบด้วย หลักการทำงาน ขั้นตอนการประกอบ การทดสอบ และ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การประยุกต์ใช้งาน หลักการตรวจซ่อมอุปกรณ์ ขั้นตอนการบัดกรี และความรู้อื่นๆ

4 หนังสือEasy Electronics
ฉบับรวมอุปกรณ์ครบชุด 379 บาท

5 หนังสือ PIC Microcontroller Learning By Doing ด้วยภาษา C
ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 329 บาท ฉบับแถมชุดทดลองและเครื่องโปรแกรม 895 บาท

6 หนังสือ Digital Learning By Doing
ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 229 บาท ฉบับแถมอุปกรณ์ครบชุด 620 บาท

7 หนังสือ ออกแบบวงจร Digital และประยุกต์ใช้งาน
ฉบับไม่มีอุปกรณ์ 325 บาท ฉบับแถมอุปกรณ์ครบชุด 850 บาท

8 หนังสือ ออกแบบแผ่นวงจร (PCB)
ProtelDXP 255 บาท EAGLE 250 บาท แถมแผ่นโปรแกรมรุ่นทดลอง

9 หนังสือด้านหุ่นยนต์ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ 225 บาท Robot 35 in 1 ราคา 990 บาท แถมอุปกรณ์ครบชุด

10 กิจกรรม

11 ติดตามข่าวสารทางเว็บไซด์
และ


ดาวน์โหลด ppt โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google