งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือที่ดีที่สุด สำหรับการแปล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือที่ดีที่สุด สำหรับการแปล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือที่ดีที่สุด สำหรับการแปล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ คู่มือที่ดีที่สุด สำหรับการแปล คำศัพท์และสำนวน จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

2 มีพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
อยู่แล้ว… ทำไมยังต้องมี พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ ฉบับ New Age

3 พจนานุกรมที่วางขายอยู่ในปัจจุบันมีการ แปลผิด และบางครั้ง ผิดไวยากรณ์
ตัวอย่างเช่น ทำเนียบรัฐบาล แปลเป็น governor’s official residence ที่ถูกต้องคือ Government House เกือบตาย แปลเป็น mortal, fatal ที่ถูกคือ nearly died, almost dead, extremely, (tired) to death รักสามเส้า แปลเป็น triangle love ที่ถูกคือ love triangle หรือ eternal triangle

4 พจนานุกรมที่วางขายอยู่ มีคำแปลไม่ครอบคลุม
เช่น คำว่า แชร์ บางเล่มให้ความหมายเพียงแค่ “to share; chit fund” บางเล่มให้แค่ “share (especially in a company or corporation)” แต่สำหรับพจนานุกรมฉบับ New Age ของ คุณวงศ์ ให้ความหมายพร้อมลูกคำ ต่างๆ ของคำว่า “แชร์” ดังนี้

5

6 พจนานุกรมที่วางขายอยู่ มีศัพท์และลูกคำไม่มากพอ มีคำแปลไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ชาวต่างชาติ เช่น คำว่า “ทำ” พจนานุกรมฉบับ New Age ได้ให้ ความหมายพร้อมลูกคำ มากถึง 3 หน้า นอกจากนี้ คุณวงศ์ยังได้บรรจุคำบางคำพร้อมความหมาย โดยละเอียด ที่ชาวต่างชาติไม่เข้าใจ และไม่สามารถหาได้จาก พจนานุกรมเล่มอื่น เช่น คำว่า “ทิ้งกระจาด” “ล้อต๊อก”

7

8

9 ลักษณะเด่น ของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age

10 ลักษณะเด่น ของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age (1/4)
จำนวนคำศัพท์มากกว่า มีคำศัพท์และลูกคำมากถึง 53,400 คำ คำแปลถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุม เช่น คำว่า “กระเป๋า” คุณวงศ์ได้ให้คำแปลในทุกความหมาย รวมถึงคำสแลง

11 ตัวอย่าง กระเป๋ากางเกง trousers pocket กระเป๋าเงิน wallet, purse
กระเป๋าจิงโจ้ kangaroo’s pouch กระเป๋าเดินทาง travelling bag, luggage/baggage กระเป๋าถือ handbag, hand luggage กระเป๋านักเรียน school-bag, satchel กระเป๋าเบา (S) short of money กระเป๋ารถเมล์ bus conductor, ticket boy/girl กระเป๋าเสื่อ straw bag กระเป๋าเสื้อ coat/jacket/shirt pocket กระเป๋าเสื้อผ้า suitcase, trunk กระเป๋าหนัก (S) well-heeled, rich กระเป๋าหนัง leather bag กระเป๋าหวาย rattan box กระเป๋าหิ้ว handbag, portable (TV, radio, etc.) กระเป๋าแห้ง (S) to be broke กระเป๋าเอกสาร portfolio, briefcase

12

13 ลักษณะเด่น ของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age (2/4)
บรรจุสำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และคำสแลง เป็นจำนวนมาก และคำแปลชัดเจน ตัวอย่างเช่น คำว่า “กบในกะลาครอบ” คุณวงศ์ให้คำแปลดังนี้

14 ลักษณะเด่น ของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age (3/4)
แบ่งแยกคำแปลตามหน้าที่ของคำชัดเจน ตัวอย่างเช่น

15 ลักษณะเด่น ของพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับ New Age (4/4)
ค้นหาคำที่ต้องการได้ง่าย เพราะ ทุกคำตั้งพิมพ์ด้วยตัวสีน้ำเงินสดใส ทุกหน้ามีแถบหมวดอักษรด้านข้างของหนังสือ ทำให้เปิดหาได้ง่าย มีภาคผนวกที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใช้ที่ทำงานแปลที่ ฉบับอื่นไม่มี เช่น  ส่วนราชการ  อักษรย่อต่างๆ ที่มากถึง 700 ตัวอักษร  มาตราชั่ง ตวง วัด  ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  รายชื่อจังหวัด  ลำดับราชวงศ์ของไทย มีอายุการใช้งานนาน เพราะเย็บกี่ไสกาวอย่างดี และใช้กระดาษเนื้อดี

16 ความสัมพันธ์เครือญาติ จากพจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
ฉบับ New Age

17 The BEST Thai-English Dictionary specially designed
NEW AGE THAI-ENGLISH DICTIONARY The BEST Thai-English Dictionary specially designed for FOREIGN LEARNERS By Wong Wattanaphichet

18 Special Features which meet the special needs of foreign learners

19 Special Features which meet the special needs of foreign learners
Newly Devised Romanization System Narrower system, helping foreign learners to pronounce Thai words correctly. Easy to understand and use Romanization Index Help foreign learners to locate any Thai words in the Dictionary

20 Special Features which meet the special needs of foreign learners
Useful Appendices Government Organizations Abbreviations The 76 Provinces of Thailand A Brief Thai Chronology Traditional Thai Systems of Measurement Family Relationships The Thai Alphabet and its Romanization System

21 About The Compiler Wong Wattanaphichet (Huang Yaobao)
Born: Born in Mei Xian, Guangdong, China, in 1926 Education: B.A. from National Chung Cheng University in 1947 Work Experiences: English secretary to the managing director of Weihe Export-Import Co., Ltd. ( ) English-Chinese translator for Chinese-language dailies in Bangkok for over 15 years full time and another 3 years part time ( ) Thai-English and Chinese-English translator for the American Embassy ( ) Editorial Consultant for Thaiways tourist semi-monthly (1984 to present)

22 About The Compiler Works Produced:
ENGLISH BY EXAMPLE: A Dictionary Of English Collations with Thai translations First desk edition printed in 2000, now fifth printing Revised and enlarged edition printed 2005 Wong Wattanaphichet is the first person and so far the only person, in Thailand to have compiled this kind of dictionary with Thai translations which is very useful to Thai ESL learners as well as English teachers in Thailand

23 About The Compiler Works Produced: New Age THAI-ENGLISH DICTIONARY
Thai learners edition, published in 2006 Foreign learners edition, published in 2006 THE ARTICLES: A (or AN) and THE (คู่มือการใช้ ARTICLES: A, AN และ THE) published in 2008 A HAKKA DIALECT DICTIONARY written in Chinese and published in Hong Kong in 2005 A HAKKA PRIMER FOR THAI LEARNERS (written in Thai and Chinese with spellings in the Thai alphabet, to be published soon)

24 About The Compiler Works Produced:
Numerous articles about Thailand for Thaiways Magazine since 1984 Wong Wattanaphichet was granted Thai citizenship by His Majesty King Bhumibol Adulyadej on 9 June 2006, the very date of the 60th anniversary of the King’s accession to the throne.

25 ขอบคุณ Thank You


ดาวน์โหลด ppt คู่มือที่ดีที่สุด สำหรับการแปล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google