งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน ก.พ. เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ในภาครัฐต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ดังนี้ 1. ปรับอัตราการพิจารณาค่างาน (น้ำมัน เชื้อเพลิง) ผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน ก.พ. เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ในภาครัฐต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ดังนี้ 1. ปรับอัตราการพิจารณาค่างาน (น้ำมัน เชื้อเพลิง) ผู้รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงาน ก.พ. เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ในภาครัฐต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ดังนี้ 1. ปรับอัตราการพิจารณาค่างาน (น้ำมัน เชื้อเพลิง) ผู้รับผิดชอบ สำนักงบประมาณ 2. ใช้ระบบ e-government ให้มากขึ้น เช่น การส่งหนังสือ การประชุมทางไกล ผู้รับผิดชอบ ทุก หน่วยงาน 3. เข้มงวดการใช้งบประมาณและงบรัฐวิสาหกิจ ไปดูงานต่างประเทศผ่อนผันเฉพาะการประชุม การไป เสนอรายงาน โดยจำกัดจำนวนที่ไป จำกัดวัน ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 3.4 การประหยัดงบประมาณตามมติครม.9 พค. 2549

2 4. งดรถหลวงนำขบวน (เว้นแต่เป็นขบวนเสด็จ และแขกเมือง) ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ทหาร 5. ขณะนี้ปลายปีงบประมาณแล้วห้ามโอน งบประมาณที่เหลือไปดูงาน ผู้รับผิดชอบ ทุก หน่วยงาน สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 6. บังคับใช้มาตรการปิด – เปิดแอร์ ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 7. ให้รถราชการใช้ NGV โดยตั้งเป้ากี่คัน ในกี่ กรม ภายในเวลาเท่าใด ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน กระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 3.4 การประหยัดงบประมาณตามมติครม.9 พค. 2549

3 8. การเรียกประชุมข้าราชการ ไม่ควรเรียกใน วันหยุด และควรประสานกันเอง ผู้รับผิดชอบ ทุก หน่วยงาน 9. การไปราชการ บางครั้งใช้รถแท๊กซี่ จะ ประหยัดกว่าใช้รถหลวง ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 10. ยอมให้ข้าราชการบางหน่วยงาน และ บางหน้าที่ทำงานที่บ้านโดยกำหนด จำนวนงาน และ ผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน ก.พ. 11. อย่าเน้นการประหยัด ให้เน้นการขจัดความ สูญเปล่า ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 12. อย่าสร้างภาระแก่ประชาชนประเภทต้อง เสียค่าพลังงาน ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 3.4 การประหยัดงบประมาณตามมติครม.9 พค. 2549

4 13. นำมาตรการศูนย์ย้ายงานใกล้บ้านมาใช้อีก ครั้ง ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 14. การประหยัดพลังงานเป็นตัววัด ประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน กพร. 15. ทบทวนและประมวลมติ ครม. เกี่ยวกับการ ประหยัดพลังงานที่ยังมีผลอยู่ แล้วทำเป็นคู่มือ ผู้รับผิดชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน 3.4 การประหยัดงบประมาณตามมติครม.9 พค. 2549

5 เบอร์โทรศัพท์ภายในสำหรับติดต่อกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ผ่านระบบ VOIP หน่วยงาน เบอร์โทร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 18011,8012 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28021,8022 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 38031,8032 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 48041,8042 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 58051,8052 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 68061,8062 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 78071,8072 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 88081,8082 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98091,8092 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108101,8102


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน ก.พ. เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน ในภาครัฐต่อที่ประชุม ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ดังนี้ 1. ปรับอัตราการพิจารณาค่างาน (น้ำมัน เชื้อเพลิง) ผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google