งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network. เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและกลุ่มคนทำงานภาค สังคม ที่เห็นความสำคัญของ งานอาสาสมัครและ ต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network. เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและกลุ่มคนทำงานภาค สังคม ที่เห็นความสำคัญของ งานอาสาสมัครและ ต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network

2 เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและกลุ่มคนทำงานภาค สังคม ที่เห็นความสำคัญของ งานอาสาสมัครและ ต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มี อาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความ ร่วมมือและเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้าน อาสาสมัครและการให้

3 “ จิตที่ยกระดับปัญญาภายในและสำนึก สาธารณะซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อ สร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติ ”

4 Volunteers -Individuals -Groups/ Families -Organizations Volunteer Opportunities -Independent -Organizations Improvement Advocacy Job Placement Society Volunteer Spirit

5 ภัยพิบัติ

6 บทบาทอาสาสมัคร ในภัยพิบัติ

7 การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ศึกษาและดำเนินการ พัฒนาให้เกิดกลไก การประสานงาน อาสาสมัคร สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร วิชาชีพ / มืออาชีพ

8 การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ สื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร โครงการตลาดนัด อาสาสมัคร ครั้งที่ 2 Volunteer Street Fair 2012 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ณ สวนเบญ จิสิริ

9 “ ชีวิตมิได้อยู่ด้วยการ รับเข้าตัวเท่านั้น แต่อยู่ได้ เพราะ การให้ ผู้อื่นด้วย ต้นไม้ที่ดูดน้ำ จากพื้นดิน อย่างเดียว แต่ไม่รู้จักคายน้ำ คืนสู่โลกย่อม ไม่อาจดำรง อยู่ได้ นาน การช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้อื่น นั้นมิใช่เป็น เรื่องของ การเสียสละ อย่างเดียว หากเป็นส่วนหนึ่ง ของ กระบวนการเติมเต็ม ความเป็นมนุษย์ ของตนเอง ให้ สมบูรณ์ ดุจเดียวกับต้นไม้ ซึ่งจะถือว่าเติบใหญ่ อย่าง แท้จริง ต่อเมื่อแผ่กิ่งก้าน สาขาให้ร่มเงา และเป็น ที่ พึ่งพิงของสรรพสัตว์ ” พระไพศาล วิสาโล

10 www.volunteerspirit.org Facebook page Volunteerspirit


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network. เกิดจากการรวมตัวขององค์กรและกลุ่มคนทำงานภาค สังคม ที่เห็นความสำคัญของ งานอาสาสมัครและ ต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google