งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 13 ตุลาคม 2553

2 ความสนใจ ASEAN ความสนใจเรื่อง ASEAN ต่อเนื่องถึง Asia Pacific
จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Import Substitution vs. Export Oriented จากการสอน การทำวิจัย และการเข้าสัมมนา 1974 – TU / M. Econ จากการจัด courses ฝึกอบรม UN จากการได้รับมอบหมายหน้าที่ เริ่มงาน PECC – APEC 1980 สมาชิก ASEAN Task Force กับคุณอานันท์ และทำงานที่ ADB ผู้แทน นรม.อานันท์ 1991/1992 สมาชิก Eminent Person Group (EPG) ของ APEC รมว. ก.พาณิชย์ 1996/97 สมาชิก ASEM Task Force 2003 / 2004 ประธานกรรมการกำกับ Mekong Institute (GMS) จากปี 1998

3 วิวัฒนาการ ASEAN (1) วิวัฒนาการ ASEAN --- inclusive approach
PTA 1977 AFTA 1992 / 93 AFAS 1996 AIA 1998 ASEAN 10 Vietnam 1995 Lao PDR 1997 Myanmar 1997 Cambodia 1999

4 วิวัฒนาการ ASEAN (ต่อ)
ASEAN – Bilateral ASEAN + 3 ASEAN + 6 APEC 1993 ASEM 1995 1999

5 ก้าวย่างของการรวมกลุ่มในเอเชีย
AEC in 2015 1977, PTA 2007 CEBU Concord (ASEAN Charter) ASEAN Community by 2015 1993, AFTA 1996, AFAS 1998, AIA 1997 ASEAN Vision 2020 2003 Bali Concord Revive ASEAN 2020 Asian Crisis /11 FTAs’ Proliferation in ASEAN 2008 ASEAN Charter in effect 2009, Toward AEC ATICA, AFAS & ACIA APEC 2020 ACFTA effective Oct 03 AJCEP effective Jun 09 AKFTA effective Jan 10 CMI – May 00 ABMI – Aug 03 AANZFTA AIFTA signed Aug 09 EAC? ASEAN-5 1967 ASEAN -10 1999 EAS 2005 ASEAN +3 /ASEAN + 6 1999 APEC ASEM

6 ASEAN กับธุรกิจไทย จาก 1990 + NIEs (esp. จาก 1988 / 89) + ASEAN
1990 กับตะวันตก + ญี่ปุ่น จาก NIEs (esp. จาก 1988 / 89) + ASEAN จาก 1992 เริ่ม + GMS + จีน + อินเดีย + ตะวันออกกลาง / อัฟริกา วิกฤติเศรษฐกิจโลก จาก Asian Era ถึง เกิด specialization มากขึ้น อาหาร / แปรรูปเกษตร - อุตสาหกรรมคุณภาพ / คุณค่า พลังงานทดแทน - Hospitality + Wellness Logistics + Supply Chain Hub

7 เอเชียในอนาคต ASEAN- 10 +3 +6 EU15  EU27 NAFTA  FTAA? 16,191 16,452
GDP of ASEAN+3, +6 compared to NAFTA and EU in 2009 (Bn US$) ASEAN 1,433 14,464 ASEAN ,192 ASEAN ,464 EU15  EU27 16,191 NAFTA  FTAA? 16,452 ASEAN- 10 +3 +6 GDP (USD Bn) NAFTA 16, ,406 ASEAN , ,231 (ASEAN , ,068 ) EU 16, ,055


ดาวน์โหลด ppt เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google