งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร

2 วัตถุประสงค์หลัก: เข้าใจปัญหาและสถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศ
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงานได้

3 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บทที่ 1 Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 1 - 2

4 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
มนุษย์ใช้ปริมาณพลังงานต่อหัวเพิ่มขึ้นตามการพัฒนา และคุณภาพพลังงานก็ดีขึ้น อียิปต์โบราณและจีนเคยใช้น้ำมันและถ่านหินหลายพันปีมาแล้ว ถ่านหิน ไอน้ำ และการปฏิวัติอุตสาหกรรม

5 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
พลังงานให้ “ความร้อน (และเย็น) แสงสว่าง การหล่อลื่น การขนส่ง และพลังงานกล” ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 18

6 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
เริ่มใช้น้ำมัน และไฟฟ้าในปลาย ศตวรรษที่ 19 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion engine)

7 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
น้ำมันราคาถูก จนถึงปี ค.ศ วิกฤติน้ำมันครั้งแรก ราคาเพิ่ม 4 เท่า ปี ค.ศ วิกฤติน้ำมันครั้งที่ เนื่องจากการปฏิวัติในอิหร่าน

8

9 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
วิกฤติน้ำมันก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ (เงินเฟ้อ ขาดดุล โตช้า) กระตุ้นให้ประหยัดพลังงาน สำรวจพบแหล่งผลิตใหม่ และใช้พลังงานทดแทน ราคาน้ำมันระดับปานกลางในช่วง

10 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปัจจุบัน (2008) ราคาพุ่งกระฉูดจาก $30 ต่อบาเรล มาเป็นกว่า $130 (และอาจไปได้ถึง $200 ในอนาคต?) “วิกฤติน้ำมันครั้งที่ 3” เพราะกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำเทียบกับ demand + การเก็งกำไร

11 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
“น้ำมันจะหมดโลก?” “เราปลูกพืชเป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน?” “ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร?”

12 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
สรุป: พลังงานสำคัญต่อมนุษย์ เพราะ 1. พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต และบริโภค 2. ราคาน้ำมันผันผวน คาดได้ยาก ทำให้ตัดสินใจยากในการลงทุน

13 ความสำคัญและบทบาทของพลังงาน
สรุป: พลังงานสำคัญต่อมนุษย์ เพราะ 3. พลังงานกลายเป็น “เครื่องมือ” ในการต่อรองระหว่างประเทศ 4. การใช้พลังงานมีผลทำให้เกิด “ภาวะโลกร้อน”


ดาวน์โหลด ppt วิชา ศ. 478 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google