งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปีที่ ผ่านมา-ปัจจุบัน- อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปีที่ ผ่านมา-ปัจจุบัน- อนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปีที่ ผ่านมา-ปัจจุบัน- อนาคต

2 อดีต คนเมืองไม่รู้จัก แยกไม่ออก ระหว่างแรงงานกับ คนล้านนา(คนล้านนา : คนเมืองเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง คนยอง คนลั้วะ คนเขิน ฯลฯ) เริ่มรู้ เริ่มแยก เริ่มไม่รับ บุคลากรไม่ยอมรับ

3 การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ แก่แรงงานข้ามชาติ

4

5 การเตรียมชุมชน

6 ปัจจุบัน แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน (ห้าง ร้าน คนสวน คนรับใช้ แรงงานก่อสร้าง ร้านอาหาร) ความลื่นไหลทางเพศ เพศวิถี การส่งเสริมการเข้าถึง VCT/ARV การพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิ

7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ ปฐมภูมิ

8 Mobile VCT

9 อนาคต จำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น การประกันสุขภาพที่ครอบคลุมบริการมากขึ้น โดยเฉพาะยาต้านไวรัส ยุทธศาสตร์เอดส์ของจังหวัดที่ครอบคลุมกลุ่ม แรงงานฯ

10

11 ประชากรกลุ่ม KAP ของ จ.เชียงใหม่ SW MSM IDU Migrant Youth


ดาวน์โหลด ppt การสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติในรอบ 10 ปีที่ ผ่านมา-ปัจจุบัน- อนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google