งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง
รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับ รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

2 วัตถุประสงค์ การใช้รถยนต์ อเนกประสงค์
การบริการเชิงรุก เช่น การออกเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การตรวจมะเร็งปากมดลูก การออกหน่วยทันตกรรม การออกหน่วยแพทย์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การแพทย์ฉุกเฉิน/การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การส่งต่อผู้ป่วย การเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ ในการจัดประชุม จัดนิทรรศการ และการรณรงค์ต่าง ๆ ในชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ

5

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ
รถต้นแบบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ กระบะ หลังคาสูง 85 ซ.ม.

7 หลังคา หลังคารถบรรทุก 1 ตัน
หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1. มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน 2. ฝาท้ายเปิดแบบโช็คอัพแก๊ส 3. มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

8 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล แบบพับได้ 2. ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง 3. ชุดกล่องปฐมพยาบาล 18 รายการ ถังออกซิเจน 2 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ สายดูดเสมหะ Size 6”8”12”14” หน้ากากสำหรับทำ CPR ไฟฉาย ที่กดลิ้น พลาสติก หรือสแตนเลส กรรไกร 13”cm,14”cm กรรไกรจับลิ้น ที่เปิดปาก เทปแต่งแผล ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศ Size3”x3” เบตาตีน ถุงมืออนามัย ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6” พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น) 4. เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง

9 ราคากลาง รถยนต์ + ราคาหลังคา
รถบรรทุก (ดีเซล) คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา 494,000 - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) 641,000 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลัง หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 31,000 ตอนเดียวราคารวม 525,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์การแพทย์) ตอนครึ่งราคารวม 672,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์การแพทย์)

10 รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

11 รพ.สต.ท่าตะคร้อ รพ.สต.ท่าตะคร้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ

12

13

14

15 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การแพทย์
= ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล แบบพับได้ ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส = ถังออกซิเจน ขนาด 20 ลิตร พร้อมขาจับ และ ชุดปรับแรงดันออกซิเจน = ถังออกซิเจน ขนาด 4 ลิตร พร้อมรถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตร พร้อม ชุดปรับแรงดันออกซิเจน = ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง = ชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัด = ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัด = เฝือกดามคอ = เปลตักแบบสอดด้านข้าง = เก้าอี้เข็นมีล้อ – พับได้ = เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า = ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ 4 ท่อน และ ชุดกล่องปฐมพยาบาล 18 รายการ

16 ราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน
อยู่ที่ประมาณ 900,000 – 970,000 บาท

17 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง บ้านพักหรืออาคารที่พักหรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ยานพาหนะ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ข้อ 2 การจ่ายเงินที่อยู่ภายในวงเงินตามข้อ 1 ให้หัวหน้าหน่วยบริการ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google