งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ราย บาท รับพระราชทานเข็มทอง (30,000 บาท) 20 600,000 รับพระราชทานเข็ม TO BE (5,000 บาท ขึ้นไป) 104 677,400 รับพระราชทานนิตยสาร (2,000 บาท) 138 276,000 สมัครนิตยสาร 120 118,600 รวม 1,672,000

2 การประกวดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
กำหนดการ การประกวดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา – น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เวลา – น. บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา – น. จังหวัดเพชรบุรี (รร.เบญจมเทพอุทิศ) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

3 ทีมต้อนรับคณะกรรมการ
จังหวัด/ชมรม ทีมต้อนรับคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ เพชรบุรี เวลา น รองทวีศักดิ์ วัดอุดม, หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ รอง ผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ, สาธารณสุขอำเภอเมือง จนท.สสอ.เมือง, รพ./สสอ.เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา น. รองสุรัตน์ พลบุตร, หน.กลุ่มงานประกัน ผอ./สสอ.ท่ายาง จนท. รพ/สสอ.ท่ายาง, จนท.รพ./สสอ.แก่งกระจาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เวลา น. รองเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ คณะกรรมการ กวป.ทุกท่าน จนท.รพ./สสอ.ทุกแห่ง

4 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
กำหนดการ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เวลา น. คณะกรรมการเดินทางถึง รร.เบญจมเทพอุทิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการจังหวัดต้อนรับ เยี่ยมชมลานพื้นที่สร้างสรรค์ (หลังเสาธง) เวลา น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 14 บูธ (หอประชุมลัดดา ชาคร) เวลา น. ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ (ชั้น 3) การแสดง 3 ชุด มอบเกียรติบัตรแก่บูธนิทรรศการ เวลา น. นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ

5 แนวคิด จุดเด่นในการนำเสนอ “ เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ”
“ เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน ” วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสต รร.เบญจมเทพอุทิศ จัดประชุมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก รร.มัธยมศึกษาทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี

6 เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส้ม
การแต่งกาย เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีส้ม

7 ผังการจัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE 14 มิถุนายน 2556
หอประชุม ลัดดา ชาคร เวที ลานพื้นที่สร้างสรรค์ ชั้น 3 ห้องประชุมนิศามณีวงค์ อาคารกาญจนาภิเษก เสาธง


ดาวน์โหลด ppt สรุปยอดเงินทูลเกล้าถวาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google