งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 ความเป็นมา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 แนวคิด
“สร้างเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. ให้เป็นแกนนำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และสร้างโรงเรียนต้นแบบขยายผลการเผยแพร่มาตรฐานแก่ชุมชน”

3 การสร้างเครือข่าย นักเรียน นักเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ชุมชน

4 การเข้าร่วมโครงการ นักเรียน 5 คน/ครูที่ปรึกษา 1 คน
มีแผนการบริหารเครือข่าย สมัครเข้าร่วมโครงการ อัศวิน K1 นักเรียน 5 คน ขยายเครือข่ายอย่างน้อย 50 คน อัศวิน K2 คัดเลือก K2 เข้าค่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” มอบทุนดำเนินโครงงาน 10,000 บาท

5 การเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ขยายเครือข่ายปรับระดับ K
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงงานทุกเดือน ทาง คัดเลือกโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ตรวจประเมินโครงงาน ณ โรงเรียนของอัศวิน พิจารณาตัดสิน มอบรางวัล/มอบป้ายโรงเรียนต้นแบบฯ

6 การขยายเครือข่าย อัศวิน มอก. ทำการขยายเครือข่าย โดยการให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม แก่อัศวินเครือข่าย และให้อัศวินเครือข่ายทำการทดสอบความรู้ด้านการมาตรฐานผ่านทางเว็บไซด์ โดยเครือข่ายอัศวินแต่ละคนต้องผ่านการทดสอบความรู้≥80% เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็น K1 และ K ระดับถัดไป

7 การปรับระดับ K1-K4 K4 K3 K2 K1 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 100 คนขึ้นไป
รางวัล - Smart Knight Card - เกียรติบัตรระดับ K4 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 50 คน ขึ้นไป รางวัล - Knight Card ระดับ 3 - เกียรติบัตรระดับ K3 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 10 คน ขึ้นไป รางวัล - เกียรติบัตรระดับ K2 - เข็มกลัดอัศวิน ผลงาน : รวบรวมทีมงาน 5 คน + ครูที่ปรึกษา 1 คน พร้อมโครงงาน รางวัล - เกียรติบัตรระดับ K1

8 ผลงานปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 65 โรงเรียน 73 โครงงาน คัดเลือก 40 ทีม เข้าค่ายยุวชนฯ มีเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. 18,052 คน คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ สมอ. จำนวน 10 โรงเรียน

9 ผลงานปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จ.ชัยภูมิ โรงเรียนพระแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

10 การดำเนินงานปี 2553 อัศวิน มอก. 2553 โรงเรียนต้นแบบขยายผล

11 การดำเนินงานปี 2553 จัดทำคู่มืออัศวิน มอก. เพื่อเผยแพร่โครงการ
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 7 มิถุนายน –15 กรกฎาคม 2553 สมัครผ่านทางเว็บไซด์ สมัครทางไปรษณีย์

12 การดำเนินงานปี 2553 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 59 โรงเรียน 66 โครงงาน อัศวิน มอก จำนวน 54 โรงเรียน 60 โครงงาน โรงเรียนต้นแบบขยายผล จำนวน 5 โรงเรียน 6 โครงงาน ขณะนี้ได้คัดเลือกโครงงานจำนวน 30 โครงงาน/ทีม เพื่อเข้า ค่ายยุวชนอัศวิน มอก. ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

13 แผนงานการสร้างอัศวิน มอก. และโรงเรียนต้นแบบฯ

14 รางวัล


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google