งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง
“ การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ” ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดย..กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

2 การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  กล่าวรายงานโดย..ผู้ช่วยผอ.สคร5 พิธีเปิดโดย..ผอ.สคร.5

3 บรรยากาศทั่วไปในห้องประชุม

4 ร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนร่วมกันแยกเป็นรายจังหวัด

5 เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินดีเลิศของรพศ. และ รพช
เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินดีเลิศของรพศ. และ รพช. มาร่วมแลกเปลี่ยนและโชว์ลีลากันอย่างเต็มที่

6 ทีมวิทยากรกลุ่มENV-0CC
พิธีกร สคร.5 เราเอง

7 โรงพยาบาลร่วมแสดงผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและนวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

8 โรงพยาบาลร่วมแสดงผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

9 พิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่มาแสดงผลการดำเนินงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและนวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

10 พิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่มาแสดงผลการดำเนินงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและนวัตกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

11 บริษัทร่วมนำเสนอวิชาการและจัดแสดงเครื่องมือตรวจสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

12 บริษัทร่วมนำเสนอวิชาการและจัดแสดงเครื่องมือตรวจสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

13 บรรยากาศนอกห้องประชุม

14 จัดทำทำเนียบเครือข่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google