งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO http://www.prachyanun.com IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 LOGO ยุคใหม่แห่งการ ประชาสัมพันธ์  Public Relation 2.0 (PR 2.0)  Digital Media  New Media  Social Networking  Social Media  http://www. prachyanu n.com

3 LOGO Public Relation 2.0 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

4 LOGO Public Relation 2.0 http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

5 LOGO Streaming Video http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

6 LOGO 3G http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

7 LOGO Social Media communication http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

8 LOGO Digital Content http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

9 LOGO iPod http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

10 LOGO iPhone http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

11 LOGO iPad http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

12 LOGO Podcast http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

13 LOGO Webcast http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

14 LOGO Video Conference http://www.prachyanun.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

15 LOGO Web conference http://www.prachyanun.com

16 LOGO Virtual Learning Environment : VLE  Second Life  IMVU http://www.prachyanun.com

17 LOGO Video on Demand http://www.prachyanun.com

18 LOGO Hologram http://www.prachyanun.com

19 LOGO Voice Phone http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

20 LOGO SMS / MMS News http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

21 LOGO Social Networking http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

22 LOGO Social Media http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

23 LOGO Youtube http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

24 LOGO HI5 http://www. prachyanu n.com

25 LOGO Facebook http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

26 LOGO Twitter http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

27 LOGO Blog http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

28 LOGO Blog OK Nation http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

29 LOGO New Media  Radio online  TV online  e-Book  e-Newspaper  e-Journal  SMS News  3G News http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

30 LOGO Radio online http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

31 LOGO ASTV ผู้จัดการ http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

32 LOGO ASTV Multimedia http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

33 LOGO Nation Multimedia http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

34 LOGO Spring News http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

35 LOGO Spring News 3G http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

36 LOGO ปัญหาของ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  การใช้สื่อโกหก  การใช้สื่อโฆษณา ชวนเชื่อ  การใช้สื่อมอมเมา  การใช้สื่ออย่างไม่มี จริยธรรม  การใช้สื่ออย่างไม่ รับผิดชอบ  การใช้สื่อบิดเบือน ข้อเท็จจริง http://www. prachyanu n.com  IT ไร้พรมแดน  IT ทุกที่ทุกเวลา  IT ไร้การควบคุม  IT ช่องทาง มากมาย  IT ไร้จิตใจ  IT มัวเมาเยาวชน http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

37 LOGO ปัญหาการปิดสื่อ ICT http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

38 LOGO การโฆษณาชวนเชื่อ  Propaganda http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

39 LOGO ประชาไท http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

40 LOGO Junk Mail http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

41 LOGO Corporate Social Responsibility (CSR) http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

42 LOGO คำถาม ???? ของฝากนักประชาสัมพันธ์ "Imagination is more importance than Knowledge" “ จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ ” - อัลเบิร์ต ไอสไตน์ http://www. prachyanu n.com http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

43 LOGO ขอบคุณครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ prachyanun@hotmail.com 081-7037515 http://www.prachyanun.com http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ Public Relation 2.0 (PR 2.0) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google