งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Multimedia Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Multimedia Chapter 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th
Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang Multimedia Chapter 1

2 มัลติมีเดีย คืออะไร Multi=หลายๆ อย่างที่ผสมรวมกัน,Media=สื่อชนิดต่างๆ
สรุปคือ การนำองค์ประกอบของสื่อหลายๆสื่อหลายๆชนิด(Text,Image,Animation,Sound,Video) นำมาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งาน Multimedia Chapter 1

3 มัลติมีเดีย [ Multimedia ]
Still Images Animation Sound Multimedia Chapter 1

4 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
Still Images ข้อความ(text) ภาพนิ่ง(image) ภาพเคลื่อนไหว(animation) เสียง(sound) ภาพวิดีโอ(video) Animation Sound Multimedia Chapter 1

5 ภาพ [ Images ] ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ให้ผลการับรู้และมองเห็นได้ดีกว่า ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีกว่าข้อความ สื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ Multimedia Chapter 1

6 ภาพเคลื่อนไหว [ Animation ]
ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ตามขั้นตอน ลักษณะการเคลื่อนไหวจะปรากฏแบบต่อเนื่อง ช่วยสร้างจิตนาการ ช่วยให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ใช้หรือผู้ชม การสร้างจะใช้โปรแกรมเฉพาะทาง ขนาดของไฟล์จะมีปัญหาเพราะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเยอะ Multimedia Chapter 1

7 เสียง [ Sound ] จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล
สามารถเล่นกลับไปกลับมาได้ ฟังซ้ำๆกันได้หลายๆครั้ง ต้องใช้โปรแกรมทางด้านออกแบบเสียงสำหรับงานเฉพาะด้าน เพิ่มความสมบูรณ์แบบ ช่วยสร้างความน่าสนใจติดตาม มีอิทธิพลมากว่าข้อความกับภาพนิ่ง Multimedia Chapter 1

8 วีดีโอ [ Video ] เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมาก
มีหลายสื่อผสม ผสมในตัว สิ้นเปลืองทรัพยากรระบบเช่น หน่วยความจำ การนำเสนอใช้เวลาที่เกิดขึ้นจริง(Real time) ทำให้ต้องใช้ภาพประกอบจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ภาพ/วินาที(Frame/Second) ต้องใช้วิธีการบีบอัดสัญญาณมาก่อนนำเสนอ Multimedia Chapter 1

9 ประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งาน สัมผัสถึงความรู้สึกได้
เสริมสร้างประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิกาพในการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น คุ้มค่าในการลงทุน ในระยะเวลาที่เหมาะสม Multimedia Chapter 1

10 ข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ขึ้นอยู่กับวิธีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Multimedia Chapter 1

11 ความเป็นมา Multimedia Chapter 1

12 ขั้นตอนการจัดการของระบบมัลติมีเดีย
OUTPUT INPUT PROCESS STORAGE Multimedia Chapter 1

13 Multimedia PC Scanner PC(Personal computer) Printer CD-ROM drive Modem
Video camera Video card DVD CD-Writer and etc.. PC(Personal computer) CD-ROM drive Sound card Speaker Application software Digital camera Microphone Multimedia Chapter 1

14 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์
Education-E-learning Training-E-training Entertainment-Movie,Game,Web TV,Radio Broadcasting Business-Video conferencing Public relation-News,Advertising,e-magazine,Live Broadcasting Virtual Reality Mobile Technology Multimedia Chapter 1

15 Mobile Technology Cellular system
GSM ( Global System of Mobile Communication )หรือเรียกว่า “2G” 3G CDMA Multimedia Chapter 1

16 Hypertext and Hypermedia
Multimedia Chapter 1

17 Hypertext ? กลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันโดยมีการนำเสนอแบบ Interactive Multimedia Chapter 1

18 Hypermedia ? ไม่ใช้กลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันโดยมีการนำเสนอแบบ Interactiveแต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำ ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว,เสียง, วิดีโอ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ Multimedia Chapter 1

19 Hypertext and Hypermedia
Multimedia Hypermedia Hypertext Multimedia Chapter 1


ดาวน์โหลด ppt Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th Multimedia Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google