งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนำไอ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนำไอ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนำไอ้
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ทำไมอีนำไอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามากกว่าในอดีต
การเรียนการสอนเน้นความทันสมัย ความอ่อนแอของระบบการศึกษาจึงพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมจุดอ่อน นโยบายของรัฐและแนวโน้มของโลก ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต

3 I : Instruction Instructional Technology Instructional Design
Instructional Development Instructional System Design Instructional System Development Instructional Developer

4 Domain of Instructional Technology
การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การจัดการ การประเมินผล

5 I : Information IT : Information Technology
ICT : Information and Communication Technology Information Super Highway Internet IRC/ICQ Intelligence CAI Interactive Multimedia CAI IQ : Intelligence Quotient

6 E : Electronic E-Mail/E-Card/ E-Book EIS/EMIS E-Learning E-News
E-Variety EQ

7 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
Audio Visual Innovation and Educational Technology Educational Technology Educational and Communications Technology Educational Technology Instructional Technology Programmed Instruction

8 E-Thailand E-Government E-Commerce E-Industry E-Education E-Society

9 E-Education เทคโนโลยีการศึกษาเน้นที่ >>> E-Learning
การศึกษาในยุคอีมุ่งการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ เน้นที่สติปัญญา ขณะที่ขาดความฉลาดทางอารมย์ IQ >>>> EQ เทคโนโลยีการศึกษาเน้นที่ >>> E-Learning สังคมอินเทอร์เน็ตเป็น E-Variety >>> SANOOK.COM

10 E-Society Entertainment >> Edutainment
เทคโนโลยีการศึกษาเน้น E แต่ต้องมี I เป็นพื้นฐาน เทคโนโลยีการศึกษานำ E เข้ามาเพื่อ I เทคโนโลยีเน้น IQ แต่ยังขาด EQ สังคมออนไลน์เป็น E-Variety ทำอย่างไรให้เป็น E-Learning Entertainment >> Edutainment E-Society >> E-Variety >> Knowledge Society

11 e นำ I ได้แค่ไหน เรานำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้เพื่อช่วยในการเรียนการสอน
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ทฤษฎีและหลักการของการเรียนการสอนจะยังคงอยู่เสมอ ยุคอีจะผ่านไป ยุคใหม่จะเข้ามา แต่ I จะยังอยู่เสมอ

12 หรือยุคอีจะมากไป ????

13 บทสรุป แนวคิดของการสัมมนาเป็นบูรณาการ
E-Learning ยังขาดทฤษฎีและหลักการต้องอาศัย Instruction E-Learning เพื่อ IQ แต่อย่าขาด EQ E-Variety >> Entertainment >> Edutainment

14 เทคโนโลยีการศึกษาจะเข้าสู่ยุคใดก็ตาม เทคโนโลยีทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตาม แต่ทฤษฎีและหลักการของการพัฒนาการเรียนการสอนจะยังอยู่ และไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคกี่สมัย ทฤษฎีและหลักการที่สืบต่อมานับแต่ยุคไอก็จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาของเทคโนโลยีการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนำไอ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google