งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 4 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 4 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 4 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ จำนวน 3 นาย ร่วมจัด นิทรรศการและแจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 3 ชนิด 500 กล้า เนื่องในวันวิชาการ ณ วัดทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

3 ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 11 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวน พฤกษศาสตร์ฯ จำนวน 3 นาย ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องใน “ โครงการ วันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 พร้อม แจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 5 ชนิด 500 กล้า ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 4 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google