งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ บริษัท เบนชิ กทม. จำนวน 100 คน ขอใช้พื้นที่ในการปั่นจักรยาน โดยมี เจ้าหน้าที่สวนฯ อำนวยความสะดวก

3 ประมวลภาพงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ฯ จำนวน 4 นาย ให้ความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ดำเนินการ ติดตั้งป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ณ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร ตามโครงการ เยาวชนอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่พึ่งพายาเสพติด งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพงานเผยแพร่ความรู้ด้าน พฤกษศาสตร์ป่าไม้ งานเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนรวมพรรณไม้ป่าฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 คณะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google