งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค การเพิ่มคาร์บอนสต๊อคในพื้นที่ป่า

2 ประเด็นหัวข้อในการเสวนา
ถ้าประเทศไทยนำกลไกเรดด์พลัสมาใช้ ชุมชนจะมีส่วนร่วมในกลไกนี้อย่างไร 2. ปัญหาและอุปสรรคที่จะทำให้กลไกเรดด์พลัส ไม่ประสบความสำเร็จ

3 สรุป การอบรมหลักสูตร เตรีมความพร้อมกิจกรรมเรดด์พลัส (REDD+)
นางศิรประภา คำใบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

4 กลไกลREDD+ คืออะไร คือ หนึ่งในวิธีการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

5 กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค การเพิ่มคาร์บอนสต๊อคในพื้นที่ป่า

6 ทำไมประเทศไทยต้องเข้าร่วมกลไกREDD+?

7 จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมกลไกREDD+?
(จิตสำนึก)

8 รัฐดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสได้เลยหรือไม่
กลไกลREDD+ รัฐดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสได้เลยหรือไม่

9 เราจำเป็นต้องขายคาร์บอนเครดิตหรือไม่?
กลไกลREDD+ ถ้าเราเข้ากลไกนี้ทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจนได้คาร์บอนเครดิต เราจำเป็นต้องขายคาร์บอนเครดิตหรือไม่?

10 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ อาจไม่ใช่ในรูปแบบของเม็ดเงิน เท่านั้น!
กลไกลREDD+ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ อาจไม่ใช่ในรูปแบบของเม็ดเงิน เท่านั้น!

11 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทางตรง - ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น - ประเทศไทยมีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น - อุณหภูมิของประเทศไทยในภาพรวมลดลง - ในอนาคตเชียงใหม่อาจจะมี อากาศหนาวเย็นตลอดปีเหมือนเดิม

12 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทางอ้อม - คาร์บอนเครดิต แหล่งเงินทุน ทั้งในและนอกประเทศเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่รองรับ ส่งเสริม กิจกรรมREDD+ เป็นต้น

13 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
คาร์บอนเครดิต แหล่งต้นน้ำ กักเก็บน้ำ น้ำไม่ท่วม สภาพอากาศคงที่ ไม่แปรปรวน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google