งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ตารางการอบรม 10:30 – 12:00 น. สรุปเนื้อหาวิชาการจัดการนวัตกรรม
10:30 – 12:00 น. สรุปเนื้อหาวิชาการจัดการนวัตกรรม 13:00 – 13:45 น. นวัตกรรมกับอนาคตธุรกิจของท่าน 13:45 – 14:30 น. ผู้ประกอบการ ผู้นำ และ นวัตกรรม 14:30 – 14:45 น. พักรับประทานน้ำชากาแฟ 14:45 – 15:30 น. การสร้างองค์กรนวัตกรรม 15:30 – 15:45 น. เครือข่ายนักนวัตกรรม 15:45 – 16:00 น. สรุปการอบรม

3 นวัตกรรมกับอนาคตธุรกิจของท่าน 13:00 – 13:45 น.
ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มล่ะเท่าๆ กัน ให้เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการนำเสนอ ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้ สำหรับตัวท่านแล้วนวัตกรรมคืออะไร และทำไมต้องทำ หรือไม่จำเป็นต้องทำนวัตกรรม หากท่านคิดว่าจำเป็น ปัจจัยอะไรบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญที่สุดในการทำนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ดกระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

4 2. ผู้ประกอบการ ผู้นำ และ นวัตกรรม 13:45 – 14:30 น.
ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการนำเสนอ ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้นำองค์กรต่าง ๆ ท่านคิดว่าคุณลักษณะที่บุคคลเหล่านี้พึงมีในการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม และผู้นำองค์กรนวัตกรรม มีอะไรบ้าง ให้แบ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญ ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ดกระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

5 3. การสร้างองค์กรนวัตกรรม 14:45 – 15:30 น.
3. การสร้างองค์กรนวัตกรรม 14:45 – 15:30 น. ท่านมีเวลาในการเสวนา 30 นาที ก่อนการนำเสนอ ให้เสวนาถึงประเด็นดังต่อไปนี้ ท่านจะทำอย่างไรให้ธุรกิจที่ท่านดำเนินอยู่หรือองค์กรที่ท่านกำลังบริหารอยู่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จได้ ให้เขียนความเห็นของท่านลงบนการ์ดกระดาษสีที่แจกให้และนำมาจัดกลุ่มเสวนา

6 4. เครือข่ายนักนวัตกรรม 15:30 – 15:45 น
4. เครือข่ายนักนวัตกรรม 15:30 – 15:45 น จากการเสวนา 3 ช่วงข้างต้น ให้แต่ละกลุ่ม จัดทำ INNOVATION TABLE ขึ้นมา (20 นาที) ดังตัวอย่าง Innovation key drivers Navigating innovation Generating innovation profit competitor vision direction Team building learning เมื่อทำตารางข้างต้นเสร็จแล้ว ให้นำมาเปรียบเทียบกับอีก 3 กลุ่ม และอภิปราย คำถาม: เราควรเริ่มต้นสร้างเครือข่ายนวัตกรรมอย่างไร?

7 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ชุดวิชาที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google