งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Summer Camp 2011 Bangalore India 11มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Summer Camp 2011 Bangalore India 11มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Summer Camp 2011 Bangalore India 11มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554

2 กำหนดการเรียน จันทร์ - ศุกร์
น. ภาษาอังกฤษ Communication English Spoken English Listening Reading Writing น. เรียนตามอัธยาศัย 1 หลักสูตร เรียนเป็นภาษาอังกฤษ Creative Art and Design Music and Singing Computer Photography

3 กิจกรรม วันเสาร์-อาทิตย์
Group Discussion บ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย วันอาทิตย์ ทัศนศึกษา นอกสถานที่

4 เรียนที่สถาบัน SEE Academy ม.4 – มหาวิทยาลัย
การเรียน ภาษาอังกฤษ ป.5-ม.3 เรียนที่สถาบัน SEE Academy ม.4 – มหาวิทยาลัย เรียนที่ สถาบัน National Institute English Training

5 การแสดงผลงานTalent Day
Concert นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ นิทรรศการแสดงผลงาน ภาพถ่าย นิทรรศการแสดงผลงาน computer การแสดงภาคภาษาอังกฤษ รับใบวุฒิบัตรจากสถาบัน

6

7 สถาบันในBangalore India ที่แต่งตั้งให้องค์การค้าของสกสค

8 Dayananda Sagar Institute (DSI) ปริญญาที่ได้รับ Bangalore University
Engineer ระดับ ป.ตรี - ป.เอก การแพทย์ (ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล กายภาพบำบัด ) ระดับ ป.ตรี - ป.โท วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.ตรี - ป.โท บริหาร ระดับ ป.ตรี - ป.โท Information Technology ระดับ ป.ตรี - ป.โท ศูนย์ภาษาอังกฤษ

9 Garden City College ปริญญาที่ได้รับ Bangalore University
Management ระดับ ป.ตรี - ป.โท Computer ระดับ ป.ตรี - ป.โท Biotech ระดับ ป.ตรี - ป.โท Language Centre

10 Bangalore Management Academy (BMA)
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร ปริญญา (Academic Partners of MBA) Edit Cowan University (Australia) University of Aberdeen (UK) Nanyang Institute of Management (NIM)(Singapore) Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI) (Malaysia)

11 Ebinizer International School
หลักสูตรที่ใช้ Cambridge ระดับ 1-10 ประจำและไปกลับ

12 โครงการส่งครูภาษาอังกฤษ มาสอนในไทย
See Academy English Centre Smarter Solutions Grace Mission

13 กิจกรรม การปฐมนิเทศก์ 19 ก.พ. 54 เดินทางไป 11 มี.ค.54
การปฐมนิเทศก์ 19 ก.พ. 54 เดินทางไป 11 มี.ค.54 แสดงผลงานนักเรียน 5 พ.ค. 54 ทัศนศึกษา เดินทางกลับ 7 พ.ค. 54 ระยะเวลา 2 เดือน

14 สนใจสมัครเรียน ค่าเรียน 75,800บาท ชำระค่าสมัครครั้งแรก 20,000บาท
ค่าเรียน 75,800บาท ชำระค่าสมัครครั้งแรก 20,000บาท ผ่อนชำระ รายเดือน 3 เดือน เดือนละ 18,600 บาทแต่ให้เสร็จสิ้นก่อนการเดินทาง หรือชำระผ่านธนาคารออมสิน 10 เดือน6150บาท

15 ราคาประกอบด้วย ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าเรียนวิชาเลือก 1 วิชา ค่าที่พัก
ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าทัศนศึกษา ค่าเจ้าหน้าที่ดูและตลอดโครงการ 2คน

16 ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า Visa ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

17 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ องค์การค้าของ สกสค. โทร , , ,

18 Thank you


ดาวน์โหลด ppt English Summer Camp 2011 Bangalore India 11มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google