งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต

2 องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) วิเคราะห์สถานภาพ ทางการท่องเที่ยวในตลาดโลก
ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะใช้ สื่ออิเลคทรอนิคส์ ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ แนวโน้มทางการท่องเที่ยวจะ เพิ่มจำนวนครั้งต่อปี และระยะเวลาจะสั้นลง ค่าใช้จ่ายลดลง แต่ละประเทศจะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น อาวุธที่สำคัญ ในการชิงตลาดนักท่องเที่ยว ในอนาคตต้องการ สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่มี สาระความรู้ เพิ่มมากขึ้น อ่อนไหวต่อสถานการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง ที่ไร้ระเบียบ

3 กระแสการท่องเที่ยวของโลก
3E Entertainment (สนุกสนาน) Excitement (ตื่นเต้น) Education (ได้รับความรู้) 3S Security (ปลอดภัย) Sanitation (สุขอนามัย) Satisfaction (ความพึงพอใจ)

4 New favorite Tourism Eco-Tourism Environmental-Friendly Tourism
Green Tourism Village-based Tourism Agro-tourism Health Tourism

5 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
เที่ยวบ่อยครั้งขึ้น แต่ใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยวน้อยลง การบริการที่ครบวงจรได้รับความนิยมมากขึ้น การเดินทางระยะไกลเติบโตกว่าระยะใกล้ การท่องเที่ยวในเมืองมีการเติบโตสูง ตลาดการท่องเที่ยวสุขภาพเติบโตมากขึ้น ความคุ้มค่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคำนึงถึง นักท่องเที่ยวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์วิกฤต ต่างๆ และฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น นิยมเดินทางระยะสั้น แต่ถี่ขึ้น การเดินทางระยะไกลมีแนวโน้มจะฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ

6 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
ปัจจัย “ความคุ้มค่าเงิน” เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเดินทาง นักท่องเที่ยวต้องการ ประหยัดค่าใช้จ่าย มากขึ้น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัว แต่รายได้จะลดต่ำลง อินเตอร์เน็ต และ สายการบินต้นทุนต่ำ มีบทบาทสำคัญมากขึ้น นักท่องเที่ยวสนใจการทำ กิจกรรม มากกว่า ตัวแหล่งท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยว เพื่อความสนใจพิเศษ ทวีความสำคัญมากขึ้น นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางด้วยตัวเอง มากขึ้น (Fixed Itinerary Tours)

7 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต
สนใจความแปลกใหม่ และ หลากหลาย Last Minute Decision/Booking Travel Agent ปรับบทบาทไปสู่ ที่ปรึกษา แหล่งท่องเที่ยว ประเภทเมือง ยังคงเป็นกระแสหลัก ในการท่องเที่ยวโลกต่อไป

8 ททท. จัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2553
ททท. จัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนการตลาดท่องเที่ยวระหว่าง ททท. ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดยรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายใน (Inside-out) คือ ข้อมูลจาก ททท. ส่วนกลาง และภายนอก (Outside-in)

9 แนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ และ การสื่อสารการตลาด ผ่านกิจกรรม Fame Trip  ทั้งคณะสื่อมวลชน และ ตัวแทนผู้ประกอบการ จากต่างประเทศเข้ามา ทัศนศึกษา และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สานต่อจุดแข็งของแคมเปญ Amazing Thailand Amazing Value  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องด้วยภาพยนตร์โฆษณาในลักษณะ Testimonial Ads เร่งฟื้นฟูตลาดเอเชียตะวันออก ด้วยการจัด Road show Thailand Team ที่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

10 แนวทางการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ
ตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงบวก และเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ๆ  รวมทั้งขยายช่องทางการรับรู้และการขาย ผ่านพันธมิตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นตลาด ในรูปแบบ Online Marketing ส่งเสริมการขายในรูปแบบ Road show to New favorite (ตลาดอเมริกา ตลาดรัสเซีย-ซีไอเอส ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดเอเชีย-เอเชียใต้)  อาทิ  เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก และเคียฟ  (กันยายน 2552) ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา (กันยายน 2552)  เชนได นาโงยา ฮิโรชิมา    (กันยายน 2552) ลอสแอนเจลิส ซีแอตเติลแวนคูเวอร์ โตรอนโต นิวยอร์ค   (ตุลาคม 2552) โอมาน อิหร่าน  (กรกฎาคม 2553)  จอร์แดน  ซีเรีย (กรกฎาคม 2553) โปแลนด์  เชค  (กันยายน 2553) 

11 ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม
ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม Teaching Pro Golf FAM Trip (ทุกภูมิภาค) โดยเชิญโปรกอล์ฟร่วมทดสอบสนามและทำการแข่งขันในประเทศไทย TAT 50th Anniversary Mega Fame Trip  เพื่อ Update สถานการณ์และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมฉลองในโอกาสที่ ททท.ครบรอบ 50 ปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมเน้น Seven Green และภาพลักษณ์ใหม่ในการทำงานของ ททท. ในทศวรรษใหม่

12 ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม
ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม ส่งเสริมกลุ่ม wedding  ในตลาดเวียดนาม โครงการ Amazing Moment in Life และตลาดอินเดีย ในโครงการ Amazing Thailand Weddings   ส่วนตลาดรัสเซีย ในโครงการ Celebrities’ Honeymoon  และตลาดฝรั่งเศส ในโครงการ Amazing Romance – Amazing Thailand 

13 ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม
ตัวอย่างโครงการเด่นที่ ททท. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริม ส่งเสริมกลุ่มดำน้ำ ในตลาดญี่ปุ่น ตามโครงการ Diving in Thailand  ส่งเสริมกลุ่มเยาวชน จากตลาดตะวันออกกลาง ในโครงการ Thailand Student Camp จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  Jump to Amazing Thailand  รวมถึงการจัดสัมมนาแก่ผู้ปกครองชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย ตามโครงการ Education in Thailand

14 การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว
การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว  จัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ และบัตรราคาพิเศษ สำหรับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ผนวกการใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชน BTS  MRT Airport link สำหรับตลาดเอเชียตะวันออก  และร่วมกับบริษัทนำเที่ยว สายการบิน จำหน่าย แพคเกจทัวร์ราคาพิเศษ สำหรับตลาดเอเชียใต้  ด้านส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มตลาด leisure  การบริหารลูกค้ากิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (CRM) ในตลาดยุโรป ด้วยโครงการ Thailand Through the Lens 

15 การส่งเสริมตลาดในประเทศ
กำหนดเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทย 90 ล้านคน ต่อครั้ง (+3.38%) คิดเป็นรายได้ประมาณ 430,000 ล้านบาท โดย เน้นการจัดกิจกรรม เฉพาะกลุ่ม มากขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน คนทำงาน ครอบครัว ผู้สูงอายุ  ขับรถเที่ยว  ชอบเที่ยวกับสัตว์เลี้ยง  ผจญภัย สุขภาพ ฝรั่ง และจะขยายฐาน กลุ่มเขยฝรั่ง expat ฯลฯ 

16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค    สร้างตระหนักรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ภาคเหนือ “วัฒนธรรมล้ำค่า งามผืนป่าธรรมชาติ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม”  ภาคกลาง   “ท่องเที่ยวถวิลหาอดีต (วันวานยังหวานอยู่)” ภาคใต้   “ป่าสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม” ภาคตะวันออก   “เที่ยวสนุก ทุกระดับ”

17 กิจกรรมที่เป็นโครงการในระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ : การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว East – West Corridor โครงการเปิดประตูสู่วัฒนธรรม อาณาจักรภูกามยาว  ภาคอีสาน : การส่งเสริมปีท่องเที่ยวอีสาน ด้วยกิจกรรมสร้างกระแส เช่น Amazing I -San Fair I – San Romance แซบสกล ผจญภัยมุก สนุกนคร ฯลฯ ภาคกลาง : โครงการ เที่ยวเพลินใจ สไตล์วันวาน โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง  ภาคใต้ : โครงการ เที่ยวใต้ ตามสไตล์ที่ชอบ หลากหลายวัฒนธรรม  โครงการมหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้  ภาคตะวันออก : โครงการ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน โครงการสีสันตะวันออก

18 กิจกรรมที่เป็นโครงการในระดับภูมิภาค
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  ปัญหาการเมืองของไทย  และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติบางตลาด แต่สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปรับแผนการเดินทางออกนอกประเทศ หันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2553 จึงให้ความสำคัญด้านคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และรักษาจุดเด่นด้านความคุ้มค่าในการใช้จ่าย แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Authenticity) อัธยาศัยไมตรี และช้อปปิ้ง โดยวางเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ 14 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 530,000 ล้านบาท

19 กิจกรรมที่เป็นโครงการในระดับภูมิภาค
สำหรับตลาดคนไทย จากแคมเปญ “เที่ยวไทยครึกครื้น  เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ในการสร้างกระแสให้คนไทย รับรู้ถึงความสำคัญ ของการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีต่อเศรษฐกิจของชาติ  เป็นตัวสะท้อนถึงเส้นทาง การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งทุกคนและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน

20 thai.tourismthailand.org/news
ททท. ภาคเหนือเขต 1


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google