งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ โครงการขยายการให้บริการด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ บรรยายโดย : ด๊ะลาน เด็งจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ โครงการขยายการให้บริการด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ บรรยายโดย : ด๊ะลาน เด็งจิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ โครงการขยายการให้บริการด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ บรรยายโดย : ด๊ะลาน เด็งจิ

2 หัวข้อการบรรยาย แผนผังสำนักทะเบียน ระบบงานทะเบียนราษฎร ระบบงานบัตร ระบบการส่ง Transaction

3 แผนผังสำนัก ทะเบียนใหม่

4 แนะนำอุปกรณ์และ Configuration - ส่วนกลาง - สำนักทะเบียน ระบบงานทะเบียน ราษฎร

5 Config ระบบทะเบียนราษฎรและ บัตร (572 ) Service W/S #1 Service W/S #2 Service W/S #3 Service W/S #4 File/Database Server Mis/Enquiry Idcard Service Workstation Idcard Printing Workstation

6 Config ระบบงาน ส่วนกลาง Central Warehouse (CW) Replicati on Central Online Service (COS) Storage Array Network (SAN)

7 Central Online Service (COS) SUN Fire 15 K คุณสมบัติ ให้บริการทางทะเบียน ราษฎร ตั้งอยู่คลอง 9 ลำลูกกา

8 Central Warehouse (CW) SUN Fire 15 K คุณสมบัติ ให้บริการหน่วยงาน ภายนอก ตั้งอยู่วังไชยา

9 Storage Array Network (SAN) Sysmatrix DMX 800 คุณสมบัติ เก็บข้อมูล ตั้งอยู่วังไชยา, คลอง 9 ขนาดความจุที่ 6 TB

10 เครื่อง Server สำนัก ทะเบียน คุณสมบัติ ขนาดความเร็วที่ 2.4 GHz หน่วยความจำ 512 Mb Harddisk 80 Gb OS : RedHat 8.0 Database : Informix

11 เครื่อง PC งาน ทะเบียนและบัตร คุณสมบัติ ขนาดความเร็วที่ 1.8 GHz หน่วยความจำ 256 Mb Harddisk 40 Gb OS : Win98/WinXP

12 Passbook Printer PASSBOOK PRINTER คุณสมบัติ ยี่ห้อ Wincor รุ่น HPR4915+ Dot MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม ความเร็วในการพิมพ์ 300 ตัวอักษร / วินาที ( ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ) มี Serial INTERFACE จำนวน 2 Port

13 Idcard Printer IDCARD PRINTER คุณสมบัติ รุ่น Magna M2L ความเร็วในการพิมพ์ 200 ใบ / ชั่วโมง ( ไม่นับเวลาในการส่งข้อมูล ) สามารถพิมพ์รูปภาพสี, ภาพ LOGO, ตัวอักษร ภาษาไทย - อังกฤษ พร้อมเคลือบ Hologram ได้

14 Live Thumb Scanner คุณสมบัติ Startek รุ่น FC200 จัดเก็บภาพลายนิ้วมือที่ความ ละเอียด 500 DPI จัดเก็บภาพพิมพ์นิ้วมือขนาด 400*400 จุด

15 Smartcard Reader คุณสมบัติ Gemplus รุ่น GEMPC410 เชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Interface แบบ Serial

16 Line Printer คุณสมบัติ Printronix รุ่น P5005B เป็นแบบ Dot Matrix Line Printer พิมพ์ได้บรรทัดละ 136 ตัวอักษรที่ 10 CPI ความเร็วในการพิมพ์ 500 บรรทัดต่อ นาทีที่ Draft Mode พิมพ์ต้นฉบับและสำเนารวมได้ 6 Copy

17 Laser Printer คุณสมบัติ รุ่น HP 1150 ความเร็วพิมพ์ได้ 16 นาที / แผ่น

18 Config ระบบสำนักทะเบียนบัตร ( 294 ) File/Database Server Idcard Service Workstation Idcard Printing Workstation

19 - รูปแบบเดิม - รูปแบบใหม่ ระบบการส่ง Transaction

20 รูปแบบการส่ง Transaction แบบเดิม Server สำนัก ทะเบียน บริการรับแจ้ง ศูนย์จังหวัด RCS ส่วนกลาง

21 รูปแบบการส่ง Transaction แบบใหม่ Server สำนัก ทะเบียน บริการรับแจ้ง ศูนย์จังหวัด RCSCOS

22 รูปแบบการตั้งเครื่องเพื่อฝึกอบรม 1-12 กันยายน Service W/S #2 Service W/S #1 File/Database Server Service W/S #24 Service W/S #23 DB dcs2206,dcs2299

23 จบการบรรยาย ………..…. ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ โครงการขยายการให้บริการด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ บรรยายโดย : ด๊ะลาน เด็งจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google