งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์

2 การเบิกใช้ เมื่อได้รับอุปกรณ์จะมีใบเบิกให้อาจารย์รับทราบ มี 2 สำเนา

3 การเบิกใช้ ให้เก็บใบสีเขียวไว้ เป็นหลักฐาน

4 ความรับผิดชอบในอุปกรณ์
เมื่ออาจารย์ได้รับอุปกรณ์ไว้แล้ว ถือเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ประวัติการเบิกจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล กรณีที่อาจารย์ลาออก ต้องนำมาส่งคืนให้ครบมิฉะนั้นประวัติจะค้างอยู่ที่อาจารย์ (ไม่ควรนำอุปกรณ์ของผู้อื่นมาใช้) กรณีที่เครื่องเสียต้องส่งซ่อม ควรนำมาส่งด้วยตัวเองเพราะผู้รับซ่อมจะทำการตรวจเช็คว่าตรงตามประวัติหรือไม่ (หากไม่ตรงจะไม่รับซ่อม) กรณีที่ช่างไม่สามารถซ่อมอุปรกร์ที่ส่งมาซ่อมได้ ช่างต้องนำอุปกรณ์ที่เสียไปส่งคืนที่สโตร์และเบิกมาใส่ใหม่ การเบิกจะถูกบันทึกเป็นชื่อของอาจารย์ที่ส่งซ่อม อุปกรณ์ที่เสียจะแสดงคำว่า “รับคืนแล้ว” ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ ดังนี้

5 ไปที่ E-Oranize

6

7

8

9

10

11 จะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์มีอยู่จริงตามประวัติ ?
เห็นได้เลยจากภายนอก Monitor:จอภาพ Speaker หูฟัง Keyboard :คีย์บอร์ด Mouse : เมาส์ Speaker ลำโพง

12 เครื่องอ่าน CD เครื่องอ่าน/เขียน CD Writer DVD Writer

13 อุปกรณ์อยู่ภายใน Power Supply CPU (Processor) Mainboard RAM Harddisk
ภายในเครื่อง (CASE) Power Supply CPU (Processor) Mainboard RAM Harddisk

14 CPU และ RAM ชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ Serial_Number ยี่ห้อ รุ่น ความจุ
CD-ROM-RW CDW - LITE-ON CPU CPU INTEL CELERON 1.73 GHz HARDDISK HAR 4LR0Y38T SEAGATE ST308015AS 80 GB MAINBOARD MAI 62M0AI271150 ASUS P5V800-MX POWER POW MDTECH 480 W RAM RAM KINGSTON DDR-RAM 1 GB

15 60 GB ชื่อครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ Serial_Number ยี่ห้อ รุ่น ความจุ
CD-ROM-RW CDW - LITE-ON CPU CPU INTEL CELERON 1.73 GHz HARDDISK HAR 4LR0Y38T SEAGATE ST308015AS 60 GB MAINBOARD MAI 62M0AI271150 ASUS P5V800-MX POWER POW MDTECH 480 W RAM RAM KINGSTON DDR-RAM 1 GB 29.2 GB 26.5 GB 55.7 GB

16 !! หากประวัติไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่มีอยู่จริง
เมื่อตรวจสอบแล้ว มีประวัติการเบิกจำนวนมาก ให้ดูว่าท่านได้รับผิดชอบ ห้องสื่อ - ห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ - เครื่องส่วนกลางในห้องพักครู ให้ตรวจเช็คตามที่ท่านอาจารย์รับผิดชอบอยู่ !! หากประวัติไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่มีอยู่จริง โทร.ติดต่อที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ทันที


ดาวน์โหลด ppt เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google