งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร
แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

2

3 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร
แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

4 กรณีที่จำนวนใดจำนวนหนึ่งของสัดส่วนเป็นตัวแปร สามารถหาค่าของตัวแปรได้ 2 วิธี คือ

5 การทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน
เช่น : 8 = a : 24

6 วิธีทำ 3 : = a : 24 =

7

8 =

9 =

10 =

11 การคูณไขว้แล้วจึงแก้สมการหาค่าของตัวแปร เช่น
5 : 2 = : a

12 วิธีทำ : 2 = : a =

13 5  a =  2 5a = 13

14 a =  ค่าของ a คือ

15

16 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร
Exercise 7 ( ratio ) สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

17 คำชี้แจง จงหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้
( ข้อละ 2 คะแนน )

18 ตัวอย่าง x : 5 = 9 : จงหาค่าของ x

19 วิธีทำ x : 5 = 9 : 15 =

20 =

21 = =

22  ค่าของ x คือ 3

23 4 : x = 16 : 28 จงหาค่าของ x วิธีทำ 4 : x = : 28

24 = ค่าของ x คือ

25  ค่าของ x คือ .................. 5 : 1 = x : 3 จงหาค่าของ x
 ค่าของ x คือ

26  ค่าของ x คือ .................. 28 : 8 = 7 : x จงหาค่าของ x

27 4. = จงหาค่าของ x

28 วิธีทำ =

29  ค่าของ x คือ

30

31 ข้อ 5. = จงหาค่าของ x

32 วิธีทำ =

33

34 ค่าของ x คือ

35 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 7 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร
เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 7 สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

36

37

38 ข้อ 1 คำตอบ  ค่าของ x คือ 7

39

40 ข้อ 2 คำตอบ  ค่าของ x คือ

41

42 ข้อ 3 คำตอบ  ค่าของ x คือ 2

43

44 ข้อ 4 คำตอบ  ค่าของ x คือ 2

45

46 ข้อ 5 คำตอบ  ค่าของ x คือ 1

47 พบกันใหม่ ชุดที่ 8 นะจ๊ะ Good bye


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนและการหาค่าตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google