งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป 4 m A B 3 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็นเท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป 4 m A B 3 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็นเท่าใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป
4 m A B 3 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็นเท่าใด

2 2 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง B ไป C C
3 อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่ 4 m A B 3 m

3 4 ความเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B
C 5 ความเร็วเฉลี่ยช่วง B ไป C 4 m A B 3 m 6 ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่ ขนาดความเร็วเฉลี่ย หรือ อัตราเร็วเฉลี่ย

4 ตัวอย่าง วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่วงกลมตามสมการ
เมื่อ เป็นเวกเตอร์ระบุตำแหน่งในหน่วยเมตร t เป็นเวลาหน่วยวินาที 1 จงหาตำแหน่ง เมื่อเริ่มต้นเคลื่อนที่ (t=0) วิธีทำ แทนค่า t=0 ลงในสมการ ตามโจทย์ 1

5 2 จงหาตำแหน่ง เมื่อผ่านไป 1 วินาที
วิธีทำ แทนค่า t=1 ลงในสมการ ตามโจทย์ -1

6 สังเกต ถ้าเราแทนค่าที่เวลาอื่น ๆ
1 -1 1 ลองแทนค่าที่เวลาอื่น ๆ ดูนะครับ

7 y x แนวการเคลื่อนที่เป็นวงกลม รัศมี 2 เมตร

8 3 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 1
วิธีทำ 4 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาที 1 ถึง วินาที

9 5 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 2
วิธีทำ 6 จงหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 1 ความเร็วมีขนาด 4 m/s

10 7 จงหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาที 0 ถึง วินาที 0.5
วิธีทำ ความเร็วมีขนาด

11 8 จงหาความเร็ว ณ วินาทีใด ๆ
ตอบ

12 9 จงหาความเร็ว ณ วินาที 1 จาก แทนค่า t=1 -1 ขนาดความเร็ว(อัตราเร็ว) m/s มีทิศ

13 10 ความเร็ว ณ วินาที 2 ( ทำเอง )
แทนค่า t=1 1 ขนาดความเร็ว(อัตราเร็ว) 6.28 m/s ทิศ

14 11 จงหาความเร็ว ณ วินาที 0.5 และ 1.5
เฉลย

15 12 วัตถุมีอัตราเร็วคงที่หรือไม่
ตอบ มีอัตราเร็วคงที่ พราะขนาดความเร็ว(อัตราเร็ว) เป็น 6.28 m/s เสมอ 13 วัตถุมีความเร็วคงที่หรือไม่ ตอบ ความเร็วไม่คงที่ เพราะแม้ว่าขนาดความเร็วจะเท่าเดิม แต่ความเร็วมีทิศเปลี่ยนแปลงเสมอ 14 วัตถุมีความเร่งหรือไม่ ตอบ มีความเร่ง เพราะความเร็วไม่คงที่

16 15 ความเร่งเฉลี่ย ระหว่างวินาที 1 ถึงวินาที 2 เป็นเท่าใด

17 16 ความเร่งเฉลี่ย ระหว่างวินาที 1 ถึงวินาที 1.5 เป็นเท่าใด

18 17 ความเร่ง ณ วินาทีใด ๆ

19 18 ความเร่ง ณ วินาที 1 แทนค่า t=1 -1

20 พื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างความเร่งกับเวลา ของช่วงใด จะเท่ากับ ความเร็วเฉลี่ยของช่วงนั้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป 4 m A B 3 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็นเท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google