งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างใหม่ ( โครงการ ต่อเนื่อง ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างใหม่ ( โครงการ ต่อเนื่อง ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างใหม่ ( โครงการ ต่อเนื่อง ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 5 - 6 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

2 เป้าหมายของการประชุม 1. ได้ประกาศของมหาวิทยาลัยในการ แบ่งส่วนราชการระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และกองต่าง ๆ 2. เข้าใจผังการบริหารมหาวิทยาลัยระดับ คณะ วิทยาลัย สำนัก และกองต่าง ๆ 3. การแบ่งภาระงานและความรับผิดชอบ ในส่วนที่สัมพันธ์กันของแต่ละหน่วยงาน 4. กรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน 5. การมอบอำนาจในการบริหาร 6. ออกข้อบังคับหรือประกาศของ มหาวิทยาลัยเรื่องการบริหารจัดการ ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก และกองต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน

3

4

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างใหม่ ( โครงการ ต่อเนื่อง ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google