งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace
ด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมดี ด้านความมีชีวิตชีวา การให้ความรู้ด้านสุขภาพ นันทนาการ การตรวจและดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย

2 จัดบริเวณห้องทำงาน-โต๊ะทำงานให้น่าทำงาน
แผนงานด้านความสะอาด 1. กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จัดบริเวณห้องทำงาน-โต๊ะทำงานให้น่าทำงาน

3 เพื่อนๆร่วมงานช่วยกันทำความสะอาด สถานที่ทำงานให้น่าอยู่

4 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารและในหน่วยงาน
จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบน่าใช้งาน ตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม

5 แผนงานด้านความปลอดภัย
กิจกรรมด้านการซ่อมบำรุง การล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี พร้อมติดป้ายชื่อแสดงผู้รับผิดชอบ

6 ทำการ Scan Virus

7 พนักงานกำลังตรวจเช็คเครื่องพ่นยา

8 ถังดับเพลิงประจำอาคาร

9 - ให้มีคำสั่งด่านฯ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เวรรักษาการ

10 กิจกรรมปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารห้องน้ำสำนักงาน

11 จัดตกแต่งสวนด้วยน้ำพุและดอกไม้
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดตกแต่งสวนด้วยน้ำพุและดอกไม้

12 มุมพักผ่อนสบายๆในด่านพิจิตร

13 แผนพัฒนาบุคลากรของด่านกักกันสัตว์พิจิตร
- เนื่องจากบุคลากรของด่านฯ มีจำกัด สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์จึงได้มีนโยบายแนวโน้มที่จะให้พนักงานราชการได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขในการพิจารณา เช่น วุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ในที่ประชุมรับทราบ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google