งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

2 การลดขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย Delirium tremens
วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอนในการให้ยา ลดขั้นตอนในการปรึกษาภาวะเร่งด่วน สดhospital stay

3 ทีมประกอบด้วย จิตแพทย์ (ward staff) แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน Extern
พยาบาลประจำหอผู้ป่วย

4 สภาพข้อมูลปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ถูก admit ด้วยการวินิจฉัย alcohol dependence ใช้การเฝ้าระวัง delirium tremens Symptom tricker regimen AWS score ทุก 4 ชั่วโมง ถ้ามากกว่า 4 ให้รายงานแพทย์ พยาบาลรายงานextern Extern ประเมินอาการ และรายงานแพทย์ แพทย์ประเมินอาการและสั่งยา valium iv. แก่ผู้ป่วย หลังจากอาการสงบให้ปรับยาใน oral form เพิ่ม iv

5 สภาพข้อมูลปัจจุบัน(ต่อ)
ผู้ป่วยหนึ่งรายต้องปรึกษาแพทย์ เวรเพี่อการรักษาฉุกเฉิน 4-5ครั้ง ในปี 2551 มีผู้ป่วย delirium tremens ราย Hospital stay เฉลี่ยต่อราย วัน

6 การปรับปรุงกระบวนการรักษา
Fixed dose regimen ให้ Benzodiazepine oral formในวันแรกของการ admit ขนาดยาใกล้เคียงกับที่ใช้ในการ admit ครั้งก่อน ประเมินร่วมกับจำนวนวันที่ขาดเหล้า ถ้า AWS score เกิน4 พยาบาลรายงานแพทย์เวรทันที แพทย์เวรประเมินอาการและให้การรักษาโดยมี extern เป็นผู้ร่วมทีม ปรับยาเป็น oral formหลังอาการสงบ

7 Value stream mapping Admit-ประเมิน-สั่งยาใน24ชั่วโมง-AWS score>4-รายงาน extern(20)-รายงาน resident(15)- สั่งการรักษา-ปรับยาเป็น oral form- อาการทุเลาลง -หายจาก withdrawal syndrome-discharge

8 เวลารวมประมาณ 80นาที ที่ได้ยาเร็วขึ้นต่อผู้ป่วยหนึ่งราย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ AWS score ลดลง การใช้ยาน้อยลง ลดเวลารอคอยระหว่าง รายงานอาการจนถึงผู้ป่วยได้รับยาในกรณีย์ฉุกเฉินครั้งละ ประมาณ 20 นาที เวลารวมประมาณ 80นาที ที่ได้ยาเร็วขึ้นต่อผู้ป่วยหนึ่งราย ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและ ภาระงานของพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงก้าวร้าวลงรายละ80นาที ลด hospital stay

9 ผลการดำเนินงาน ตัวชื้วัด เป้าหมาย 2552 สค.-ธค. 51 สค.-ธค. 52 11 คน
17 คน สค.-ธค. 52 11 คน ผลงาน วันนอน ค่าใช้จ่าย -5-10% 15.29 18,084 13.81 16,155 -9.67% -10.66%


ดาวน์โหลด ppt Lean ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google