งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดระยะเวลารอคอยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดระยะเวลารอคอยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดระยะเวลารอคอยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

2 สถานการณ์ก่อนนี้ มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน (รอตรวจ 150+ คน)
มีคิวรอตรวจประมาณ 2-3 เดือน (รอตรวจ 150+ คน) ตรวจอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 5-6 คน แพทย์ 2 คน พชท 4 คน พยาบาล 1 คน

3 คนไข้กลับไปตรวจห้องตรวจเดิม คนไข้ได้รับการตรวจตามนัด 30-60 นาที
พยาบาลส่งคนไข้ไปห้องตรวจ 5-10 นาที แพทย์ส่งตรวจ EDx 5 นาที เจ้าหน้าที่ห้องตรวจ นัดหมายวันตรวจ อธิบาย 5-10 นาที รอคิวตรวจ 2-3 ด คนไข้กลับไปตรวจห้องตรวจเดิม 10 นาที คนไข้ได้รับการตรวจตามนัด 30-60 นาที

4 ลดคิวตรวจ <1ด พยาบาลส่งคนไข้ไปห้องตรวจ 5 นาที แพทย์ส่งตรวจ EDx
พยาบาลห้องตรวจ ตรวจ NCV 30-60 นาที คนไข้ได้รับการตรวจตามนัด(EMG) 30-60 นาที ลดคิวตรวจ <1ด คนไข้กลับไปตรวจห้องตรวจเดิม 10 นาที

5 กลุ่มคนไข้ที่จะได้รับการตรวจ
Screen polyneuropathy ก่อนให้ยา chemo กลุ่มสงสัย CTS, cubital tunnel,tarsal tunnel syndrome กลุ่มสงสัย polyneuropathy

6 Results

7

8

9 สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนัดให้ได้ภายใน 1 เดือน


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดระยะเวลารอคอยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google