งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพูดในที่ชุมชน ภาสันต์ นุพาสันต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพูดในที่ชุมชน ภาสันต์ นุพาสันต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพูดในที่ชุมชน ภาสันต์ นุพาสันต์

2 ขั้นตอนการพูด ทักทาย เนื้อหาการพูด ขั้นนำเข้าเนื้อหา ปิดพูด

3  โครงสร้างการพูด คำนำ % เนื้อเรื่อง % สรุปจบ

4 ทักทาย ตอนเช้า แบบสดใส สายหน่อย แบบเพื่อน บ่ายแล้ว ฟังแล้วมีกำลังใจ
ตอนเช้า แบบสดใส สายหน่อย แบบเพื่อน บ่ายแล้ว ฟังแล้วมีกำลังใจ เย็น อบอุ่น ดึก คึกคัก

5 หลักในการขึ้นต้นมีอยู่ว่า
• ขึ้นต้นแบบพาดหัวข่าว (Headline) • ขึ้นต้นด้วยคำถาม (Asking Question) • ขึ้นต้นด้วยการทำให้ผู้ฟังสงสัย (Interest Arousing) • ขึ้นต้นด้วยการอ้างบทกวี หรือวาทะของผู้มีชื่อเสียง (Queuing) • ขึ้นต้นให้สนุกสนาน (Entertainment)

6 ปิดพูด • จบแบบสรุปความ                  •  จบแบบฝากให้ไปคิด                  •  จบแบบเปิดเผยตอนสำคัญ                  •  จบแบบชักชวนและเรียกร้อง                  •  จบด้วยคำคม คำพังเพย สุภาษิต

7 วิธีการพูดในที่ชุมชน
พูดแบบท่องจำ พูดแบบมีต้นฉบับ พูดจากความเข้าใจ พูดแบบกะทันหัน

8 การเตรียมการพูด รู้งาน 2. รู้คน 3. รู้ทีมงาน 4. รู้วัสดุอุปกรณ์
2. รู้คน 3. รู้ทีมงาน 4. รู้วัสดุอุปกรณ์ 5. รู้ตัวเอง

9 เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ท่าทีสง่า วาจาไพเราะ สังเคราะห์ความรู้

10 ข้อแนะนำที่ไม่ควรพูด
พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว พูดแบบบรรยาย พูดคนเดียวไม่หยุด ไม่มีข้อสรุป พูดซ้ำ ๆ ในเรื่องใด เรื่องเดียว พูดแล้วสร้างปัญหา พูดออกแนวชมตัวเอง พูดเล่นมากไป พูดน้ำเสียงดังเกินไป พูดการเมือง


ดาวน์โหลด ppt การพูดในที่ชุมชน ภาสันต์ นุพาสันต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google