งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของโปสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของโปสเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของโปสเตอร์

2 Healine Illustration Copy ชื่อ สัญลักษณ์

3 พาดหัวแบบข่าว (News Headline)

4 พาดหัวแบบบอกวิธีการ (How to Headline)

5 พาดหัวแบบออกคำสั่ง หรือ ชี้ชวน (Command or Directive Headline)

6 พาดหัวแบบตั้งคำถาม (Question Healine)

7 พาดหัวแบบคำขวัญ (Slogan Headline)

8 Picture and Caption Headline

9 Picture and Caption Headline

10 พาดหัวรอง (Subheadline)

11 พาดหัวรอง (Subheadline)

12 ลักษณะของข้อความ ข้อความแบบพรรณนา ข้อความแบบบรรยายหรือเล่าเรื่อง
ข้อความแบบให้เหตุผล ข้อความแบบบรรยายภาพ ข้อความแบบสนทนา ข้อความแบบบอกวิธีการ

13 Descriptive Copy

14

15 Narrative copy

16 Reason-why copy

17 Reason-why copy เพราะนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะปกป้องลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด ให้เติบโตอย่างปลอดภัย และสัมผัสของการโอบกอดขณะให้นมแม่ จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

18 illustration-caption copy

19 ข้อควรพิจารณาในการออกแบบโปสเตอร์
สถานที่ติดโปสเตอร์ นำเสนอเพียง 1 ประเด็น การสื่อความหมายเน้น ความง่าย & ความตรง ใช้ภาพประกอบที่เป็นจริง เข้าใจง่าย ประทับใจ ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ อ่านง่าย ได้สัดส่วน ประเด็นหลักและประเด็นย่อยควรใช้ตัวอักษร ต่างกัน ใช้แบบอักษรที่กลมกลืนกับภาพ

20 Dialoque copy

21

22 How-to Copy

23


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของโปสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google