งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การว่างแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การว่างแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การว่างแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์
KTA Model บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์

2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์
กลยุทธ์คืออะไร? วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม กลยุทธ์ต้องการชนะในสงคราม กลวิธี(ยุทธวิธี)คือการเอาชนะในการต่อสู้ ถ้าไม่มีกลยุทธ์จะทำให้การสู้รบสับสน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการทำสงครามจึง เป็นงานของผู้บัญชาการสูงสุด(CEO) ที่เสนอโดยฝ่าย เสนาธิการ(ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์) ไม่ใช่งานของผู้จัดการ(แม่ทัพ) ไม่ใช่งานของหัวหน้า(นายกอง) KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

3 การเคลื่อนของพลังอำนาจ(STEP)
สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร E:เศรษฐกิจ T:เทคโนโลยี กำลัง ปัญญา การปะทะกัน ของพลังอำนาจ S:สังคม P:การเมือง KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

4 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์
การว่างแผนกลยุทธ์ ภัยคุกคามองค์กรที่อาจเป็นจุดวิกฤต ท่านมีกลยุทธ์ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างไร KTA Model P : การเมือง ผู้นำอ่อนแอขาดวิสัยทัศน์ มุ่งผลประโยชน์ตน การชี้นำของนักการเมือง ระบบงานรัฐ และเอกชน T : เทคโนโลยี ขาดการวิจัย ทรัพยากรจำกัด ต้นทุนพลังงาน เทคโนโลยีใหม่ S : สังคม ไม่เข้าใจข้อมูลในอดีต ใช้ไสยเวชไม่เข้าใจธรรม วัฒนธรรมไรเชื้อชาติ เป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้น E : เศรษฐกิจ เกมสร้างรายได้จากมูลค่าทางการค้า FTA,TRIPS+ WTO,GATT KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์

5 ประเมินSTEPของท่าน

6 เงื่อนไขที่เป็นจุดวิกฤตภายนอก
การเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการว่างงานของแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเศรษฐกิจ ผลกระทบจากผู้นำของรัฐบาล นโยบายของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี KTA Model ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์


ดาวน์โหลด ppt การว่างแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google