งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ยินดีต้อนรับ คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

2 กำหนดการ รับชมวีดีทัศน์ภาพรวมธุรกิจในเครือ ฯ - แนะนำภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรโคราชและรับชมภาพ Real Time ระบบการเลี้ยงไก่ด้วยคอมพิวเตอร์จากฟาร์ม - รับชมวีดีทัศน์ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรโคราช เยี่ยมชมกระบวนการผลิต โรงงานชำแหละเนื้อไก่ โรงงานอาหารแปรรูป ศึกษาระบบ TQA รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางกลับ

3 ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร เพื่อการส่งออก
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร นครราชสีมา ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร เพื่อการส่งออก

4 พันธกิจ เราจะเป็นผู้นำในด้านการผลิตอาหารแปรรูประดับโลก ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขอนามัย ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นให้การบริการที่เป็นเลิศ Kitchen of the World

5 ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ซีพีเอฟ ในประเทศไทย
SARABURI โรงงานแปรรูป นครราชสีมา (CPF Korat) 2547 โรงงานแปรรูป สระบุรี (BKP) 2532 โรงงานแปรรูป มีนบุรี (CPF FP) 2521 โรงงานแปรรูป บางนา (CPF FP) 2516

6 ภาพรวมธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร
โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงฟักไข่

7 ที่ตั้งธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ซีพีเอฟ นครราชสีมา
โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ (ไก่กระทง)

8 ระบบการขนส่งติดตามผ่านดาวเทียม GPS
ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่  หลักความความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety  หลักสวัสดิภาพสัตว์ Animal Welfare practice

9 ประเภทของสินค้า • ทอด • นึ่ง • อบ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด (เนื้อไก่อนามัย)
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป ปรุงสุกพร้อมรับประทาน • ทอด • ไก่ตัว • สันใน • อกไก่ • นึ่ง • ปีก • สะโพก • อบ • น่อง • น่องติดสะโพก

10 CPF QUALITY ASSURANCE STANDARDS
โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มและโรงฟัก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ Food Safety Standards Bio-Security GMP HACCP GAP European Standard Approved Halal Food Security Food Quality Standard ISO 9001 Animal Welfare Practices Assured Chicken Production Standards (ACP) British Retail Consortium (BRC) Guaranteed Disease Free Pre-catching test : Avian Influenza Newcastle Disease Antibiotics Pesticide Salmonella etc. Post -catching test : ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100 %

11 Safety Health Environment Standards
โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มและโรงฟัก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ SHE Policy Safety Health Environment ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS / TIS 18001

12 EXPORT MARKETS Kitchen of the World EU Japan Denmark UK France
Netherland Japan Belgium Switzerland Germany Middle East South Korea U.A.E. Hong Kong Singapore South Africa Kitchen of the World

13 รางวัลที่ได้รับ Eagle Award 2004 / Feedmill
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลกในด้าน Construction Design Standard จากประเทศสหรัฐอเมริกา ASHRAE Award 2008 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลกในด้านการออกแบบระบบทำความเย็นถนอมอาหารอุตสาหกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อน จากประเทศสหรัฐอเมริกา Best Supplier of the year 2007 จาก KFC ประเทศอังกฤษ New Product Development Award และ New Supplier of the year จาก Subway ประเทศอังกฤษ Thailand Quality Class (TQC 2010) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Corporate Social Responsibility (CSR-DIW 2010 ) รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

14 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

15 โครงการรักษ์ลำน้ำมูล
โครงการรักษ์ลำน้ำมูล กิจกรรม “ร้อยรวมใจ คืนน้ำใสให้ลำมูล” ร่วมปลูกป่า ที่ฝายวังไม้โกลนและวัดด่านเกวียน ร่วมกับหน่วยงานราชการและกรมชลประทาน

16 รับชมภาพ Real Time จากฟาร์ม


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรมชลประทานองค์กร Best Practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google