งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด

2 (IMC Message Typology) (IMC Synergy Model) (Zero Based Planning)
ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Message Typology) (IMC Synergy Model) (Zero Based Planning) (The IMC Audit)

3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

4 ทรรศนะของผู้บริหารบริษัทโฆษณาในไทยต่อ IMC
วิชัย สุภาสมบูรณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ลินตาส (ประเทศไทย) จำกัด บรู๊ซ มาร์ติน กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ (ประเทศไทย) จำกัด สุนันทา ตุลยธัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอกิลวี & เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ กรรมการบริหารสมทบ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด สุธีร์ รัตนนาคินทร์ เสรี วงษ์มณฑา ธันว์ กิติคุปต์ จิตติมา แพ่งสภา บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด วิทยา ชีวรุโนทัย

5 Understanding Integration Practicing Integration
Preparation and Learning Infrastructure for Supporting Integration Beyond IMC


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google