งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด DataFlow Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด DataFlow Diagram"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด DataFlow Diagram

2 Car Rent System List of External Entities List of Data ลูกค้า
ผู้จัดการ แผนกการเงิน อู่ซ่อมรถ ร้านค้า List of Data ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ ข้อมูลประเภทรถ ข้อมูลสัญญาเช่า ข้อมูลรายการเช่ารถ ข้อมูลใบส่งซ่อม ข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ รายการซ่อมรถ

3 ระบบศูนย์บริการเช่ารถ
List of Processes ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 1.1 ปรับปรุงข้อมูลรถ 1.2 ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า 1.3 ปรับปรุงข้อมูลประเภทรถ เช่ารถ 2.1 ค้นหารถ 2.2 แสดงรายละเอียด 2.3 บันทึกรายการเช่ารถ 2.4 ยืนยันการเช่ารถ 2.5 ยกเลิกการเช่ารถ 2.6 ซื้อประกันภัยรถยนต์ 2.7 พิมพ์สัญญาเช่ารถ

4 ระบบศูนย์บริการเช่ารถ
List of Processes (ต่อ) 3. รับคืนรถ 3.1 ตรวจสอบวันที่ส่งคืน 3.2 คำนวณค่าเช่ารถ 3.3 รับชำระเงิน 4. ซ่อมรถ 4.1 ตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งซ่อม 4.2 ดำเนินการซ่อมรถ 4.3 ส่งรถคืนเพื่อปล่อยเช่า 5. พิมพ์รายงาน (ให้นักศึกษาคิดเองว่าควรมีรายงานอะไรบ้าง ไม่ต้องแบ่งเป็น 5.1 แต่ให้ไปเขียนใน Dataflow ว่ามีรายงานอะไรบ้าง)

5 Context Diagram Context Diagram ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของระบบเช่ารถ ว่าเกี่ยวข้องกับ External Entity อะไรบ้าง โดยแต่ละExternal Entity มีการส่งข้อมูล Input อะไรบ้างให้กับระบบ (Process) และระบบมีการส่งข้อมูล Output อะไรบ้างให้แก่ External Entity

6 PHC ระบบศูนย์บริการเช่ารถ

7 Context Diagram ระบบศูนย์บริการเช่ารถ

8 DFD Fragment 1 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน

9 DFD Fragment 2 เช่ารถ

10 DFD Fragment 3 รับรถคืน

11 DFD Fragment 4 ซ่อมรถ

12 DFD Fragment 5 พิมพ์รายงาน

13 นำ DFD Fragments ของแต่ละ Fragments มารวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นหนึ่งไดอะแกรมของ Level 0

14 ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด DataFlow Diagram

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google