งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววิไลวรรณ อยู่เย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววิไลวรรณ อยู่เย็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววิไลวรรณ อยู่เย็น
ประเทศในอาเซียน จัดทำโดย นางสาววิไลวรรณ อยู่เย็น

2 Singapore ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค กับมหาสมุทรอินเดีย และอยู่ตรงปลายแหลมมลายู เป็นเกาะที่ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะคือ เกาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ นอกจากนั้นยังมีเกาะเล็ก เกาะน้อยอยู่ภายในเขตน่านน้ำอีก ๕๔ เกาะ และเกาะปะการังอีกประมาณ ๗ เกาะ ในบรรดาเกาะดังกล่าว เป็นที่อยู่อาศัย และตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ประมาณ ๓๐ เกาะ              ตัวเกาะสิงคโปร์ มีรูปร่างคล้ายพัดเพชรร่วง คือ พื้นที่ส่วนเหนือกว้างเป็นรูปหน้าตัดของเพชร และแคบลงทางใต้ ความยาวของเกาะจากตะวันออกถึงตะวันตก ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ความกว้างจากเหนือถึงใต้ ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๖๑๘ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ ด้วยการถมทะเลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

3 ลักษณะภูมิประเทศ   ตัวเกาะสิงคโปร์ เป็นกลุ่มภูเขาหินที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขา ที่ทอดลงมาตามแนวความยาวตลอดแหลมมลายู สิงคโปร์มีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็นสามส่วน มีแนวป่าโกงกางอยู่เรียงรายรอบฝั่งบางแห่ง ป่าเหล่านี้จะลึกเข้าไปในแผ่นดิน ตามแนวที่ต่ำซึ่งเป็นป่าชายเลน ทำให้เกิดแนวแบ่งเขตภูมิประเทศของเกาะ ออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนตะวันออก ส่วนกลาง และส่วนตะวันตก 

4 สถานที่ท่องเที่ยว Singapore Zoo เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล โดยจัดสวนสัตว์ตามแนวคิด ‘open concept’ และยังคงรูปแบบเดิมๆ ไว้ในบางส่วน, the Singapore Zoo เป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกได้เหมือนอยู่ตามธรรมชาติ หรือ สามารถส่องสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนแบบ Night Safari

5 สถานที่ท่องเที่ยว 2. National Museum of Singapore เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง the National Museum of Singapore จะใช้ระบบ one-stop guide เพื่อบอกกล่าวถึงประวัติของประเทศสิงคโปร์และพื้นหลังทางวัฒนธรรม

6 สถานที่ท่องเที่ยว 3. Singapore Flyer สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์, the Singapore Flyer ได้กลายเป็นจุดเด่นของประเทศนี้ทันทีที่ได้เข้ามาท่องเที่ยว เป็นชิงช้าขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ทุกมุม และมีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกเลยทีเดียวซึ่งมีมุมมองแบบเสี่ยงตายกับ the city skyline. ถ้ามาในช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็จะได้มุมมองที่โรแมนติกไปอีกแบบหนึ่ง

7 แผนที่ Click

8 Video Click


ดาวน์โหลด ppt นางสาววิไลวรรณ อยู่เย็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google