งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ

2 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ จว.ระยอง
๑.วันที่สำรวจ ๒.ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๒.๐ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓.ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๔๒, ๑๑๖ (อศ.) ข้อมูลท่าเรือ ท่าเรือเอกชน เจ้าของผู้ประกอบการ พ.ต.ท.หมื่นศรี ตำบลที่ ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ จว.ระยอง แลต ๑๒ องศา ๓๗.๑ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๒๖ .๒ ลิปดา อ. พื้นท้องทะเล โคลน ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

3 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ
Lat 12º ´ N Long 101º 26.2´ E บริเวณน้ำตื้น Lat 12º ´ N Long 101º 26.2́ E

4 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณทุ่นนำร่องมีความลึกโดยเฉลี่ย ๕-๖ เมตรจาก ( เครื่องหยั่งน้ำ ) ที่ระดับน้ำขึ้น ๒.๓๑เมตร ( น้ำขึ้นสูงสุด ) มีทุ่นไฟกำกับร่องน้ำ 2 คู่ ไม่มีหลักนำในการนำเรือเข้าร่องน้ำ ก่อนถึงท่าเรือให้ระมัดระวังกระชังปลา บริเวณท่าเทียบจอดเรือมีความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ( จากเครื่องหยั่งน้ำ ) ด้านทิศใต้ของท่าเรือมีความลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ( จากเครื่องหยั่งน้ำ ) การกลับลำเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือบริเวณด้านทิศใต้ควรที่จะเข้าในช่วงน้ำขึ้นที่มากกว่า ๑.๖ เมตร (ในสมุดมาตรน้ำ) สามารถเดินเรือเพื่อเข้าไปเทียบท่าเรือได้ ถ้าน้อยกว่านั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่น้ำตื้น เพราะอาจติดตื้นได้ ลักษณะท้องทะเลเป็นโคลน ท่าเรือเหมาะสมในการจอดช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กลางเดือน มีนาคม

5 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ
เบรกกันคลื่น ทุ่นไฟสีแดง ทุ่นไฟสีเขียว ทุ่นไฟนำร่อง

6 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ
กระชังปลา กระชังปลา ทุ่นไฟสีแดง

7 กระชังปลา

8 ด้านทิศใต้เป็นบริเวณพื้นที่น้ำตื้น
ท้องทะเลเป็นโคลน

9 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ

10 ท่าเรือนวลทิพย์ ท่าเรือเพ หินใต้น้ำ ท่าเรือศรีบ้านเพ

11 ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ
ลักษณะท่าเรือ เบรกกันคลื่น ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ ลักษณะของท่าเรือเป็นรูปตัว T ทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเล ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร บริเวณเทียบเรือหัวตัวTมีความยาวประมาณ ๔๐ เมตร ความลึกน้ำรอบบริเวณท่าเทียบเรือโดยเฉลี่ย ๓ เมตร น้ำลึกจริงเฉลี่ย ๕ เมตร ( น้ำขึ้นสูงสุด ) ท้องทะเลเป็นโคลน ท่าเทียบเรือไม่มียางกันกระแทกผู้นำเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้าเทียบ

12 ขณะนำเรือเข้าเทียบท่าจอดเรือ
เข้าแนวตั้งฉากกับท่าเรือ

13

14 ท่าเรือไม่มีลูกยางกันกระแทก และให้ระมัดระวังเสาปูนบริเวณที่เทียบเรือ

15

16 ข้อควรระมัดระวัง - ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก เพื่อไปยังเกาะเสม็ดตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๙๐๐ ของทุกวัน - บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือจะมีกระชังปลา ๑ คู่บริเวณทิศตะวันออกของท่าเทียบเรือซึ่งเป็นอันตรายต่อการนำเรือผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณกระชังปลาดังกล่าว - ทางด้านทิศใต้ของท่าเทียบเรือเป็นพื้นที่น้ำตื่นในช่วงของน้ำขึ้นที่มากกว่า ๑.๖ เมตร (ในสมุดมาตรน้ำ) สามารถเดินเรือเพื่อเข้าไปเทียบท่าเรือได้ ถ้าน้อยกว่านั้นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว - ท่าเทียบเรือไม่มียางกันกระแทกผู้นำเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้าเทียบเป็นพิเศษและควรเตรียมลูกตะเภาไว้เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระแทกกับท่าเรือในกรณีที่มีคลื่นลมแรง

17 ๔.การติดต่อ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก วิทยุ ไม่มี
วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ พ.ต.ท.หมื่นศรี(เจ้าของผู้ประกอบการ) ๐๘๑-๙๑๕๑๙๖๒ ๕.สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำ รถน้ำเอกชนขนาดเล็กราคาตันละ ๑๐๐ บาท ๐๘๔-๘๒๙๗๘๕๕ ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือศรีบ้านเพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google