งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา
C-110 C-141 เกาะรา(รา) C-110 เกาะจง

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๓๐๐ เม.ย. ๕๔ โดย เรือ ต.๙๖
๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๓๐๐ เม.ย. ๕๔ โดย เรือ ต.๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๓.๘ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความเร็วลม ๕-๖ น็อต

3 ๓.ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ๓๓๒ เกาะพระทอง ตำบลที่ ท่าเทียบเรือประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา ทุ่นไฟปากร่อง ไม่มี

4

5 เกาะรา(รา) เกาะจง C-110 C-141 C-110 ท่าเทียบเรือ
ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำมีความลึกเฉลี่ย ๗-๘ เมตร ความกว้างของร่องน้ำในช่วงด้านหลังเกาะรา(ลูกศรสีเหลือง) ประมาณ ๑๐๐๐ หลา ส่วนความกว้างของร่องน้ำในช่วงสุดท้ายจนถึงท่าเทียบเรือ (ลูกศรสีน้ำเงิน) ประมาณ ๒๐๐ หลา น้ำลึกเฉลี่ยในช่วงนี้จนถึงท่าเทียบเรือประมาณ ๒-๓ เมตร ความยาวของร่องน้ำประมาณ ๑ ไมล์ ไม่มีหลักนำในการนำเรือและทุ่นไฟแสดงขอบเขตของร่องน้ำ เกาะจง

6 การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ
เข็มเข้าเข็มแรก (แดง) ถือเข็ม ๑๑๐ นำเรือเฉียดปลายด้านทิศเหนือของ ก.รา ประมาณ ๑๐๐๐ หลา ถือเข็มนี้ไปจนแบริ่งปลาย ก.รา ได้ ๒๕๐ ระยะ ๑๖๐๐ หลา จึงเปลี่ยนไปถือเข็มใหม่ เข็มที่สอง(เหลือง) ถือเข็ม ๑๔๑ ใช้เกาะจงเป็น HEADMARK ซึ่งถ้าไม่สามารถมองเห็นเกาะจงได้ ให้ใช้การรักษาระยะจากเกาะราเป็นหลัก เมื่อห่างจากเกาะจง ประมาณ ๑.๒ ไมล์ให้เปลี่ยนไปถือเข็มประมาณ ๑๑๐ หรือประมาณท้ายเรือเกือบจะตรงกับบ้านหลังคาแดงบนเกาะรา ให้พยามนำเรือชิดขอบฝั่งทางด้านซ้ายไว้จะปลอดภัยอย่านำเรือกลางร่องเป็นเด็ดขาดเนื่องจากมีที่ตื้น(สันทรายกลางร่อง) ระยะเฉียดประมาณ ๔๐-๘๐ หลา แต่ไม่ต้องชิดซ้ายมากนัก เนื่องจากปลายแหลมตามรูปที่ ๑ มีสันทรายยื่นออกมาสังเกตได้จากรูป เมื่อพ้นปลายแหลมแล้วจึงนำเรือชิดซ้ายตามที่กล่าวไว้ เมื่อนำเรือได้เกือบครึ่งทางจะสังเกตเห็นทางฝั่งซ้ายจะมีเนินเขาตาม ซึ่งเมื่อถึงบริเวณนี้ให้ระลึกเสมอว่าถ้าที่เรือตกไปทางขวาจะเกิดอันตรายมากเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสันทรายอยู่ ระยะเฉียดบริเวณนี้ควรเฉียดขอบฝั่งอย่างน้อยประมาณ ๔๐ หลา หลังจากนั้นจะพบคลองแยกไปทางซ้ายมือ บริเวณนี้ให้ระมัดระวังที่ตื้นบริเวณปากคลองควรจะเปลี่ยนเข็มไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อหลบที่ตื้นบริเวณปากคลองดังกล่าว และจะมองเห็นท่าเทียบเรือประมงอยู่ตรงหัวเรือ

7 สันทราย

8 เกาะจง

9 บ้านหลังคาแดง

10 เนินเขาอยู่บนฝั่งทางซ้ายของร่องขาเข้า

11 คลองทางด้านซ้ายมือ

12 ท่าเทียบเรือ

13 ลักษณะท่าเรือ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T ทางเข้า กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๓๐ ม. บริเวณหน้าท่า ยาว ๓๐๐ ม. กว้าง ๑๐ ม. มีเรือประมงจอดเทียบหน้าท่าอยู่ตลอดแนว พื้นท้องทะเล ดินเหนียวปนทราย

14

15 ข้อแนะนำในการเข้าร่องน้ำคุระบุรี ท่าเทียบเรือประมง
เรือ ตกฝ. ตกช. ควรนำเรือเข้าเทียบเฉพาะในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงเท่านั้น ร่องน้ำช่วงนำเรือเข้าระดับน้ำจะลึกแต่พอนำเรือไปจนถึงช่วงก่อนที่จะเข้าเทียบท่าเรือน้ำจะตื้นประมาณ 2-3 เมตร ในร่องน้ำไม่มีทุ่นไฟแสดงขอบเขตของร่องน้ำ ในช่วงที่มีคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังเรือประมงที่เข้ามาทอดสมอหลบอยู่หลัง ก.รา ระวังกระแสน้ำในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงที่มีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งมีผลต่อการนำเรือเข้าเทียบ

16 ตกฝ.,ตกช., สามารถจอดเทียบได้
สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง น้ำลึกบริเวณท่าเรือประมาณ 2.5 เมตร ไม่สะดวกในการจอดเทียบเป็นเวลานานเนื่องจากเป็นท่าเรือประมงจะมีเรือประมงเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา จึงต้องทำการเลื่อนเรืออยู่เสมอ ใช้จอดเทียบเพื่อหลบคลื่นลมในเวลาที่คลื่นลมแรง เมื่อนำเรือถึงท่าเทียบท่าเรือประมงก่อนที่จะเข้าเทียบ ให้นำเรือขนานกับหลักนำห่างจากหลักนำอย่างน้อย 50 หลา

17

18 ๔. การติดต่อสื่อสาร -ไม่มี
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก - ระบบไฟฟ้า ไม่มี - ระบบประปา ไม่มี - น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือประมง อ.คุระบุรี จ.พังงา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google