งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ พ.ค. ๕๔
๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๑๕ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลมและฝน

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๖๐ ตำบลที่ ตั้งอยู่ภายในอ่าวเทียน อ . บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๑๑ องศา ๑๑.๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓.๕ ลิปดา อ.

4 ตำบลที่ ตั้งอยู่ภายในอ่าวเทียน อ . บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ท่าเทียบเรือประจวบคีรีขันธ์

5 แผนที่ 260 ทุ่นไฟปากร่อง ท่า B หลักนำ ท่า A ท่า C-D
กระโจมไฟแหลมแม่รำพึง C-310 ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๑๑ องศา ๑๑.๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓.๕ ลิปดา อ.

6 ๔.ข้อมูลท่าเรือ ลักษณะท่าเรือโดยรวมเป็นท่าเรือน้ำลึกสร้างเป็นรูปตัว U โดยมีเขื่อนกันคลื่นที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปคล้ายบูมเมอแรงวางตัวทอดยาวจากฝั่งมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๐๐ ม. สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๖.๕ ม. ป้องกันท่าเรือจากสภาวะคลื่นลมต่างๆ ตัวท่าเรือแบ่งออกเป็น ๓ ท่า ได้แก่ ท่าหลัก (ท่า A 1-2 ) ทอดยาวในทิศเหนือ – ใต้ มีความยาว ๔๕๐ ม. น้ำลึก ๑๕ ม. สามารถจอดเรือขนาดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ DWT ยาว ๒๐๐ ม. ได้พร้อมกัน จำนวน ๒ ลำ ท่ารอง(ท่า B 1-2) ทอดยาวในทิศตะวันออก – ตะวันตก มีความยาวยาว ๒๔๕ ม. น้ำลึก ๘ - ๑๒ ม. สามารถจอดเรือขนาดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ DWT ยาว ๑๐๐ ม. ได้พร้อมกันจำนวน ๒ ลำ ท่าแห่งใหม่(C-D) ทอดยาวในทิศเหนือ – ใต้ แบ่งเป็น ๒ ท่า ได้แก่ ท่าด้านนอก(ท่า C 1-5 )

7 ท่า B ท่า C ท่า A ท่า D จอดเรือบริเวณท่า A

8 ๕.การติดต่อสื่อสาร (COMUNICATION)
สำนักงานที่ทำการท่าเรือประจวบ โทร๐๓๒- ๖๙๓๑๔๑ และ ๐๘๕- ๐๗๐๗๓๑๙ VHF ช่องที่ ๖๗ และช่องที่ ๑๖ โดยให้บริการตลอด ๒๔ ช.ม.นามเรียกขานท่าเรือประจวบใช้ “ ท่าเรือประจวบ ” หรือ HSC 320 เรือที่จะเข้ารับการสนับสนุนท่าเรือใช้ “ ชื่อเรือ ” หรือ “ นามเรียกขานสากล ” และ การติดต่อสื่อสารกับ นำร่องทางวิทยุ VHF ช่องที่ ๑๓ นามเรียกขานนำร่องใช้ “ นำร่อง ”

9 กระโจมไฟแหลมแม่รำพึง
แผนที่ 260 ท่า B หลักนำหน้า หลักนำหลัง หลักนำ ท่า A ท่า C-D C-310 กระโจมไฟแหลมแม่รำพึง ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๑๑ องศา ๑๑.๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓.๕ ลิปดา อ.

10 กระโจมไฟแหลมแม่ลำพึง (Fl 6s 75m 10M)

11 หลักนำหน้า หลักนำหลัง หลักนำหน้าเป็นไฟวับเดี่ยวสีส้ม ทุก ๔ วินาที และหลักนำหลังเป็นไฟวับเดี่ยวสีส้มทุก ๕ วินาที

12 บริเวณที่จอดเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือ A

13 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS)
ติดต่อ คุณ มานพ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือประจวบ ที่สำนักงานท่าเรือประจวบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ – ๗๐๗๗๓๑๘ หรือทางวิทยุ VHF ช่องที่ ๖๗ น้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL) สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้จากท่าเรือประจวบโดยติดต่อผ่านนำร่อง การบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทน้ำมัน และราคาตามที่ตกลง ส่งโดยรถบรรทุกครั้งละ ๑๕ ตัน น้ำจืด ( น้ำใช้ ) และน้ำดื่ม สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนการบริการจากบริษัทเอกชนในพื้นที่ ไฟฟ้า (ELECTRICITY) ท่าเรือประจวบสามารถสนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๒๐ v และไฟฟ้าส่องสว่าง (Sport light)

14 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS)
เสบียง สามารถจัดหาที่ตลาดบางสะพานอยู่ห่างจากท่าเรือประจวบ ประมาณ ๑๐ กม. การขนส่ง ท่าเรือประจวบสามารถให้บริการรถยนต์ใช้สอย ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับจ่ายเสบียงหรือสิ่งจำเป็นต่างๆถ้าต้องการรถยนต์นั่งขนาดใหญ่จะต้องประสานขอรับการสนับสนุนจากบริษัทท่าเรือประจวบซึ่งจะเป็นรถรับ – ส่งพนักงานของท่าเรือ โรงพยาบาล (HOSPITAL) โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจะเป็นโรงพยาบาลบางสะพานซึ่งตั้งอยู่ในตัว อ.บางสะพาน ห่างจากท่าเรือประมาณ ๑๐ กม.

15 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าเทียบ

16 มียางกันกระแทก และล้อยางขนาดใหญ่
พุกและห่วงสำหรับ ร้อยเชือก

17 ๗.ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของท่าเรือ (REGULATIONS OF PORT)
ท่าเรือประจวบเป็นท่าเรือเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีการเข้าออกของเรือสินค้าค่อนข้างมากทำให้มีการขนถ่าย สินค้าอยู่เกือบตลอดเวลา เมื่อทำการเทียบเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ทางเรือทำหนังสือ ในการขออนุญาตเข้าใช้ท่าเทียบเรือ ท่าเรือมีบริการรถจ่ายเสบียง ท่าเรือประจวบมีข้อห้าม ได้แก่ ห้ามเล่นกีฬาทุกประเภทบริเวณท่าเรือ ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุคคลภายนอกผ่าน – เข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

18 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท่าเรือ
มีความสัมพันธ์อันดีเนื่องจากมีการเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กันบ่อยครั้ง เมื่อเรือเข้าจอด


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google