งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๔ มิ.ย.๕๔
๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๔ มิ.ย.๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม สำรวจ เวลา ๑๖๐๐ ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๑.๕ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๓.๘ เมตร ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ คลื่นสูง ๑ เมตร ลมพัดขนานท่าทิศ ๒๖๐ ความเร็ว ๑๐ นอต

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๒๐, ๑๐๒, ๐๔๕ (อศ.) ตำบลที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ แลต ๑๒ องศา ๑๐.๖๒ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๑๙.๕๕ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
เกาะช้าง

5 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
ทุ่นไฟปากร่อง ฐตร.ทรภ.๑ Lat 12º 10.27’ N Long 102º 20.00’ E การนำเรือเข้าร่องน้ำ ฐตร.ทรภ.๑ ๑. นำเรือเข้าร่องน้ำด้วยเข็ม ๓๒๐ ระยะประมาณ ๑,๐๐๐ หลา ๒. เมื่อผ่านทุ่นไฟกำกับร่องน้ำให้เปลี่ยนไปถือเข็ม ๓๐๐ ระยะประมาณ ๘๐๐หลา เพื่อเข้าเทียบ โดยใช้กราบขวา

6 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
ทุ่นไฟปากร่อง ฐตร.ทรภ.๑

7 ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำคู่ที่ ๒ ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำคู่ที่ ๑
การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑ ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำคู่ที่ ๒ ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำคู่ที่ ๑ ท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑ เข็มเข้าร่องน้ำ ๓๒๐

8 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้าย ทุ่นไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวา

9 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
เมื่อผ่านทุ่นไฟกำกับร่องน้ำให้ใช้เข็ม ๓๐๐ เพื่อเข้าเทียบ

10 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑
หัวเรือ ท้ายเรือ

11 ๔.ข้อมูลท่าเรือ เป็นท่าเรือรูปตัว T ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร หน้าท่ายาวประมาณ ๓๐ เมตร กว้างประมาณ ๘ เมตร มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๔ เมตร มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอดแนว

12 ภาพถ่ายท่าเรือ มุมมองจากฝั่ง มุมมองจากเรือ

13 ๕.การติดต่อสื่อสาร วิทยุ เรือ มชด./๑ VHF MARITIME BAND CH.10
โทรศัพท์ บก.ฐตร.ทรภ.๑ ๐๓๙-๕๒๑๖๕๔

14 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า มี
ท่อน้ำจืด มี ไฟฟ้า มี โทรศัพท์ มี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ทร. คือ ๓๗๕๒๘ ไฟแสงสว่าง มี อินเตอร์เน็ต มี (Wirless Lan ที่ สโมสร ฐตร.ทรภ.๑ สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีรหัสผ่าน) อื่นๆ บริเวณท่าเรือมีสโมสร ฐตร.ทรภ.๑ บริการเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว , มีที่บ้านพัก และบังกะโล ไว้บริการคืนละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท/คืน

15 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด

16 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ตู้ไฟฟ้า

17 ตู้ต่อสายโทรศัพท์ภายใน ทร.
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ตู้ต่อสายโทรศัพท์ภายใน ทร.

18 เรือนพักท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก เรือนพักท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

19 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนนำเรือเข้าเทียบให้ประสานกับ เรือใน มชด./๑ ทางวิทยุข่าย VHF MARITIME BAND CH.10 เพื่อขออนุญาตเข้าเทียบ ก่อนถึงทุ่นไฟปากร่องจะต้องผ่านเส้นทางการเดินเรือของเรือโดยสารข้ามฟาก ซึ่งจะเริ่ม รับ – ส่ง ผู้โดยสารตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ของทุกวัน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือ ฐตร.ทรภ.๑ ระยะห่างประมาณ ๑,๑๐๐ หลา จะมีที่หมายอันตรายในการนำเรือ ๒ จุด คือหินขี้ช้าง (กำกับด้วยกระโจมไฟ Fl(3)12s9m9M ) และ หินใต้น้ำความลึก ๑.๙ เมตร(กำกับด้วยทุ่นไฟจตุรทิศบอกสิ่งอันตรายทางด้านทิศตะวันตก Q310s1M ) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในแผนที่ ๑๒๐ (อศ.) ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวัง และวางแผนการเดินเรือหลีกเลี่ยงที่หมายอันตรายดังกล่าว

20 ข้อควรระมัดระวัง เรือโดยสารข้ามฟาก

21 ที่หมายอันตรายต่อการนำเรือ
ข้อควรระมัดระวัง ที่หมายอันตรายต่อการนำเรือ

22 ที่หมายอันตรายต่อการนำเรือ กระโจมไฟหินขี้ช้าง
ข้อควรระมัดระวัง ที่หมายอันตรายต่อการนำเรือ กระโจมไฟหินขี้ช้าง

23 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google