งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเดือน ก.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเดือน ก.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเดือน ก.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๕
การจัดการความรู้ ข้อมูลร่องน้ำปัตตานีถึงท่าเทียบเรือ อบต.บานา จ.ปัตตานี ข้อมูลเดือน ก.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๕

2 ท่าเทียบเรือ อบต.บานา แหลมตาชี จ.ปัตตานี
ที่ตั้งอยู่บริเวณปากร่องน้ำปัตตานี ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณท่าเป็นโคลนปนเลน ปกติเรือที่เข้าเทียบจะเป็นเรือขนาดเล็ก ท่านี้ยาวประมาณ๒๐๐ เมตร น้ำลึกประมาณ๔-๕ เมตรเพราะมีการขุดลอกแม่น้ำอยู่เสมอซึ่งเรือชุด ตกฝ.สามารถจอดได้ ตำบลที่จอดเรือ เรือน้ำมัน เรือน้ำมัน เขตน้ำตื้น

3 ภาพร่างลักษณะท่าเรือ อบต.บานา

4 ภาพถ่ายทางอากาศ C-110 C-140 ทุ่นไฟปากร่อง ทุ่นแดงหมายเลข 2
ทุ่นหมายเลข 4 ทุ่นเขียว C-110 ท่าเทียบเรือ อบต.บานา ทุ่นเขียวปลายเบรค C-140

5 ภาพถ่ายแผนที่ C-110 C-140 ทุ่นไฟปากร่อง ทุ่นแดงหมายเลข 2 ทุ่นหมายเลข 4
ทุ่นเขียว ท่าเทียบเรือ อบต.บานา ทุ่นเขียวปลายเบรค C-140

6 ภาพลักษณะทุ่นไฟปากร่อง
ทุ่นไฟปากร่อง (065554N E) อยู่บริเวณปลายแหลมเยื้องไปทางแนวสันทราย

7 ภาพลักษณะทุ่น

8 ทุ่นแดงหมายเลข ๒ เมื่อผ่านทุ่นไฟปากร่องมาแล้วจะพบทุ่นแดงหมายเลข ๒ทางหัวเรือซ้ายให้นำเรือผ่านทุ่นนี้ทางหัวเรือซ้ายโดยทางด้านซ้ายของทุ่นเป็นแนวสันทราย

9 ทุ่นเขียว ทุ่นเขียว เมื่อผ่านทุ่นแดงหมายเลข ๒ มาแล้วจะพบทุ่นเขียวทางหัวเรือขวาให้นำเรือห่างจากทุ่นเขียวประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ หลาเนื่องจากร่องน้ำด้านขวาตื้นกว่าด้านซ้าย

10 ทุ่นแดงหมายเลข 4 เมื่อผ่านทุ่นเขียวแล้วประมาณ ๒๐๐หลาจะเป็นทางโค้งขวาให้เปลี่ยนเข็มทางขวาประมาณ ๒๐ องศา เมื่อเลี้ยวขวาแล้วจะพบทุ่นแดงหมายเลข 4 ทางด้านซ้าย และพบทุ่นเขียวปลายเบรกทางด้านขวาตามลำดับ

11 ทุ่นเขียวปลายเบรก ในเข็มนี้ให้ชิดซ้ายร่องน้ำเหมือนเดิมโดยให้นำเรือชิดไปทางทุ่นแดงหมายเลข 4 อย่าเข้าใกล้ด้านทุ่นเขียวปลายเบรคเพราะน้ำตื้นมากโดยสภาพน้ำเป็นโคลนปนเลน บริเวณนี้ น้ำลึกประมาณ ๒ เมตร

12 เมื่อผ่านทุ่นแดงหมายเลข 4 มาแล้วก็ยังคงให้นำเรือชิดซ้ายเหมือนเดิมเพราะด้านขวาน้ำตื้นมาก จากนั้นประมาณ ๓๐๐ หลาจะพบท่าเทียบเรือ อบต.บานาทางด้านซ้ายมือ สำหรับบริเวณท่าเรือนั้นให้ระวังเขตน้ำตื้นบริเวณที่เรือน้ำมันจอดและบริเวณที่เลยท่าเรือไป

13 ลักษณะท่าเทียบเรือ อบต.บานา

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเดือน ก.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google