งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือแพปลาสดใส จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือแพปลาสดใส จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือแพปลาสดใส จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓
เดือน มิ.ย.๕๔

2 ข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือ
แพปลาแสนสดใส ที่ตั้ง 162 หมู่ ๕ ต.เขานางหงส์ อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐ เจ้าของแพชื่อ นางทิพย์ดา ศิราวงษ์ ผู้จัดการแพชื่อ นายศรชัย ศิราวงษ์ (ลูกชาย) ลักษณะท่าเทียบเรือ -โครงสร้างเป็นคอนกรีต - บริเวณหน้าท่า ยาว ๕๐ เมตร -มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๒-๓ เมตร สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี

3 ข้อมูลการนำเรือ ท่าเรือประมงแพสดใสจะอยู่ถัดจากท่าเทียบเรือศุลกากร เมื่อนำเรือเข้ามาทางร่องน้ำระนองเมื่อถึงทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓ (จะอยู่บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร) จะสามารถมองเห็นท่าเรือประมงแพสดใส โดยเมื่อนำเรือผ่านท่าเทียบเรือศุลกากร ให้นำเรือเล็งไปที่ ท่าเรือประมงแพสดใส

4 ภาพแสดงท่าเรือศุลกากร

5 ท่าแพปลาสดใส ทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓

6 ทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓

7 การนำเรือเข้า/ออกจากเทียบ
การนำเรือเข้าเทียบให้ดูกระแสลมกระแสน้ำ ควรนำเรือทวนน้ำในการเข้าเทียบเพราะช่วงเวลาน้ำลงกระแสน้ำจะลงแรงมากทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าเทียบท่าเรือประมงแพสดใส เพราะท่าเรือจะมีเรือประมงจอดเป็นจำนวนมาก พื้นที่ในการเข้าเทียบจึงจำกัดและไม่แน่นอน ดังนั้นก่อนการเข้าเทียบแต่ละครั้งต้องพิจารณาตำบลที่ก่อนการเข้าเทียบ การเข้าเทียบส่วนมากจะต้องเทียบกับเรือประมงเพราะเรือประมงจะเข้าออกไม่เป็นเวลา โอกาสที่จะเทียบกับท่าน้อยมากและไม่สะดวกเพราะต้องค่อยเลื่อนเรือให้กับเรือประมงที่เข้า-ออก

8 ตำบลที่เทียบเรือจะมีเรือประมงจอดเป็นจำนวนมาก

9 การเทียบส่วนมากจะต้องเทียบกับเรือประมง

10 ภาพภายในบริเวณท่าแพปลาสดใส

11 ภาพภายในบริเวณท่าแพปลาสดใส

12 ข้อควรระมัดระวัง ตกฝ. ตกช. สามารถจอดเทียบได้ แต่ต้องพิจารณาตำบลที่ก่อนการเข้าเทียบ สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง ควรเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ เพราะในช่วงน้ำลงกระแสน้ำจะแรงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าเทียบ การเทียบส่วนมากต้องเทียบกับเรือประมง พื้นที่จำกัดไม่สะดวกในการเทียบ เรือประมงเข้า-ออกไม่เป็นเวลา บริเวณท่าเรือมีลูกเรือเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากต้องกวดขันเวรยาม เป็นพิเศษ ควรเทียบท่าเรือ อเนกประสงค์หรือท่าเรือศุลกากรจะเหมาะสมกว่า

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือแพปลาสดใส จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google