งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป./กรม สปสช. สสข.*(New) กสธ.ส่วนกลาง เครือข่ายบริการ คปสข. National Health Service Delivery Board สป./กรม สปสช. National Health Authority : Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป./กรม สปสช. สสข.*(New) กสธ.ส่วนกลาง เครือข่ายบริการ คปสข. National Health Service Delivery Board สป./กรม สปสช. National Health Authority : Strategic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สป./กรม สปสช. สสข.*(New) กสธ.ส่วนกลาง เครือข่ายบริการ คปสข.
National Health Service Delivery Board สป./กรม สปสช. National Health Authority : Strategic direction Law & Regulation Tech & KM (P&P,Rx,Rehab,EMS,CP) Standard & Quality M&E Fundamental : HR Info Financial Management Global & International Health กสธ.ส่วนกลาง เครือข่ายบริการ ? Function : Planning M&E HR Info Financing Mx (UC,non UC) อปสข. คปสข. สปสช.เขต* สสข.*(New) M&E Corporate คปสจ.(กวป.) Reorganize : ศูนย์วิชาการกรม (Service/Tech) วพ./วสส. Other Public & Private Sector สสจ.* M&E รพ.กรม คปสอ. M&E สสอ.* / ( สสอ.+รพช.) / (?) DHS รพท./รพศ. รพ.สต. รพช. *Secretariate Office

5

6

7

8

9 2. เลือกแถวที่ต้องการ Group
1. เลือกที่ DATA 3. เลือก Group 2. เลือกแถวที่ต้องการ Group


ดาวน์โหลด ppt สป./กรม สปสช. สสข.*(New) กสธ.ส่วนกลาง เครือข่ายบริการ คปสข. National Health Service Delivery Board สป./กรม สปสช. National Health Authority : Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google