งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
R8 WAY นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

2 AQES 4Ps 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน VISION MISSION VALUESS OPERATING MODEL
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน VISION บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ถึงศูนย์ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ MISSION AQES VALUESS 4Ps OPERATING MODEL 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน STRATEGIES

3 เพิ่มการเข้าถึงบริการ
R8 WAY : Values ACCESS EFFICIENCY QUALITY SEAMLESS AQES เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพ แบบไร้รอยต่อ ประสิทธิภาพ

4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
R8 WAY : Strategies 15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 44 ข้อ แผนยุทธศาสตร์เขต 8 6 ข้อ 15 กลยุทธ์หลัก 50 ข้อ (100%) 15 ข้อ (30%)

5 SUPPORTING STRATEGIES
R8 WAY : Strategies ORDER TO WINNER ORDER TO QUALIFIER SUPPORTING STRATEGIES

6 Strategies : Order to winner
15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน DM & HT หัวใจและหลอดเลือด ER & EMS แม่และเด็ก มะเร็งท่อน้ำดี

7 Strategies : Order to qualifier
15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน ตา ส่งต่อนอกเขต ทันตกรรม สุขภาพจิต Long Term Care

8 Strategies : Supporting
15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน การเงิน การคลัง การจัด ซื้อร่วม รพ.สต./ คปสอ. ติดดาว Hospital Accreditation Information System

9 R8 WAY : Operating model PLANNING PERFORMENCE PROCESS PEOPLE

10 R8 WAY : Node ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 1 โรคเรื้อรัง (NCD)
สสจ./รพ.หนองคาย 2 หัวใจและหลอดเลือด รพ.อุดรธานี 3 ER/ EMS คุณภาพ รพ.เลย 4 แม่และเด็ก สสจ. /รพ.สกลนคร 5 มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี สคร.6/รพ.มะเร็ง 6 ส่งนอกเขตบริการ 7 ตา รพ.หนองบัวลำภู 8 ทันตกรรม ทีมทันตสาธารณสุข

11 R8 WAY : Node ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 9 สุขภาพจิต
รพ.จิตเวชเลย/ สสจ.เลย 10 Long Term Care (Home Care) รพ.นครพนม 11 การเงินการคลัง ทีม CFO 12 การจัดซื้อร่วม ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีมเภสัชกร รพ.อุดรธานี เครือข่ายเทคนิคการแพทย์/ศวก. 13 รพ.สต./คปสอ. ติดดาว สสจ.หนองบัวลำภู 14 Hospital Accreditation สสจ.อุดรธานี 15 National Health data Center สสจ.นครพนม

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google